Hälsa Tanzania

År 2007 så var medellivslängden bland män och kvinnor endast 55 år, på 4, alltså år 2011 har medellivslängden ökat till 58 år, vilket är en väldigt låg medellivslängd.

Om man tittar på mortaliteten, alltså antal dödstal per 1000 invånare så kan vi se att den har minskat. Mortaliteten var 21/ tusen invånare år 1960 och jämfört med år 2010 så har det nästan halverats.

Om man tittar på befolkningsväxten så kan man dra tydliga slutsatser enligt statistik fån globalis att befolkningen ökade väldigt mycket år 1992. Anledningar till det skulle kunna vara att Tanzania år 1992 blev ett flerpartisystem. Även att Tanzanias grannländer Rwanda och Burundi hade ett inbördeskrig år 1990 år ett av dom bakomliggande orsakerna till befolkningsökningen, eftersom ett flertal människor flydde till Tanzania.

Man kan se tydliga tecken av att barnadödligheten i Tanzania har minska sedan 1990. År 1990 var det cirka 166 döda barn per tusen levande födda. År 2012 var det 54 döda barn per tusen levande födda. Spädbarnsdödligheten har enligt statistiken även den sjunkit, men inte så hög grad som barnadödligheten. Spädbarn är väldigt sårbara och känsliga för förändringar i samhället.

År 2001 så dog ungefär 337 stycken av AIDS/HIV per 100000 invånare. År 2012 så har denna siffra nästan halverats, år 2012 så dog 167 invånare av AIDS/HIV på 100000 invånare.

Denna statistik visar utbredning av HIV i procentuellt i åldrarna 15-49 år. De turkosa staplarna representerar Sverige och de vinröda representerar Tanzania.

bajs

HIV/Aids frågan i Tanzania är så omfattande att den inte nu längre påverkar endast hälso och sjukvårdsproblem utan innefattar alla aspekter av samhället, såsom politiskt, ekonomiskt och även på social och kulturell nivå. Detta är såklart väldigt negativt för utvecklingen i landet eftersom alla perspektiv påverkas utav Aids situationen. Enligt fakta så kan man konstatera att HIV/aids situationen berör fattigdomen väldigt mycket pga. att mycket kunskap bland befolkningen saknas samt att ekonomiska problem leder till att de inte har råd att bekosta sjukvård. De flesta har bristande kunskap angående hur sjukdomen smittas samt hur man gör för att förhindra spridning av sjukdomen. För att hjälpa befolkningen i Tanzania finns det insamlingar till barnhem där barnen har förlorat sina föräldrar/någon av föräldern i HIV/Aids.
Stödprojekt Bulongwa i Tanzania är ett av projekten som drivs av stiftelsengatubarn.se. Svenskar som skickar pengar ner till ett barnhem som ligger ganska centralt i landet i en stad som heter Bulongwa.


Förr trodde man att sjukdomen utgjorde ett straff. Man undvek då som individ att få kontakt med de som var drabbade av sjukdomen, då de trodde att den hade blivit förhäxad. Detta leder ibland till att undvek att ta kontakt med sjukvården. Att få tillgång till adekvat sjukvård är väldigt svårt eftersom det råder stor brist på utbildad personal, mediciner och även utrustning. Vissa människor känner en rädsla för att bli utstötta i samhället och undviker då att benämna att de lider av sjukdomen. Och som sagt är det ett flertal som inte ens är medvetna att de bär på smittan pga. Bristande kunskap. Många ser sjukdomen HIV/Aids som en skam, och skäms otroligt mycket och tror att de kommer få negativa konsekvenser från omgivningen.

Det första Aids fallet i Tanzania konstaterades år 1983. HIV/ Aids är en väldigt allvarlig sjukdom i Tanzania som har satt djupa spår i befolkningen, det är inte bara en som påverkar utan det är hela omgivningen. År 2000 deklarerade Tanzanias president Benjamin William Mkapa HIV/ Aids situationen som en nationell katastrof.

Vi tänker att man kan med hjälp av olika organisationer få ihop pengar för att stödja och minska fattigdomen i Tanzania. Utbilning är ett av de viktigaste punkterna, vi måste se till så att alla får möjlighet att kunna gå i skolan, på så vis kan även kunskapen om HIV/aids öka, vilket gör att sjukdomsfallen kan minska. Man kan försöka utbilda fler läkare så att sjukvården kan få en bättre läkarvård.

Källhänvisningar: Globalis ”Tanzania” hämtat från http://www.globalis.se/Laender/Tanzania (2014-09-08)
Iaidafrica HIV/Aids Tanzania hämtat från http://iaidafrica.eu/wp-content/uploads/2012/09/HIV_AIDS.pdf (2014-09-08)

Bild hämtad från http://www.globalis.se/Laender/Tanzania

Categories: Tanzania | Etiketter: | Lämna en kommentar

Inläggsnavigering

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

Blogga med WordPress.com.

%d bloggare gillar detta: