Indexgranskning Zambia

BNP/capita uttryckt i PPP-dollar (Purchasing Power Parity). När man använder sig av PPP-dollar i samband med BNP/capita tar man hänsyn till prisnivån i varje enskilt land. Bruttonationalprodukten är summan av alla varor och tjänster som produceras i ett land under ett år. BNP/capita innebär att summan delas på antalet invånare i landet. I Zambia har man ett BNP/capita på 1 475 (plats 141) medan man i Sverige har ett BNP/capita på 34 945 (plats 15). Statistiken visar att BNP/capita följer en beständig, positiv trend med en ökning på nära 50 % sedan 2002 (tom 2012).

Den starka tillväxten i landets ekonomi kan liknas vid en fågel Fenix återfödelse ur askan, då den nuvarande trenden har sin grund i den stora och långdragna ekonomiska kris som landet gått igenom. Krisen inleddes i början av 70-talet som ett resultat av prisfallet på landets i särklass största exportvara, kopparn. Krisen var som djupast i slutet på 80-talet då Zambia fick genomgå vad som kan liknas med en internationell ekonomisk intervention från IMF och Världsbanken som ett resultat de enorma utlandsskulder som landet dragit på sig. I början av 90-talet var landet världens mest skuldbelagda land i förhållande till BNP. Trendvändningen som inleddes kring sekelskiftet var resultatet av omfattande nedskärningar, avskrivna lån och skuldlättnader, privatisering, satsningar inom den offentliga sektorn samt ett stort internationellt bistånd.

HDI (Human Development Index) mäter länders genomsnittliga resultat inom tre grundläggande områden: förväntad livslängd, utbildning och inkomst. Resultatet anses sedan kunna skapa ge ungefärlig bild av den mänskliga utvecklingen i landet (hälsosamt liv, vetskap och människans levnadsstandard). Index-värdet går från 0-1, där 1 är det bästa värdet. Zambia ligger för närvarande på HDI 0,561 och på listan över världens länders HDI ligger Zambia återigen på plats 141 (se BNP/capita). Sverige har ett HDI på 0,898 och placerar sig på plats 12.

Trots den tydligt positiva ekonomiska utvecklingen och tillväxten lever 2/3 av zambierna i extrem fattigdom. Livslängden i Zambia är låg. Förklaringen är den svåra HIV/AIDS epidemin som präglat landet i kombination med en underfinansierad sjukvård. Otillräcklig tillgång till rent vatten och undernärning är andra stora problem som landet måste tackla. På skolorna i landet råder det brist på det mesta. Tillgången till framför allt lokaler, personal och studiemedel är bristfälliga.

GDI (Gender Development Index) är ett välfärdsmått vars syfte är att utifrån ett antal faktorer – förväntad livslängd, HDI-värden uppdelat mellan könen, studietid etc. – försöka presentera en aktuell bild av hur den mänskliga utvecklingen i ett land fördelas mellan män och kvinnor. Genom att avläsa måttstocken kan intressenter få kunskap om huruvida utvecklingen är framåtskridande eller på tillbakagång samt jämföra hur olika stater förhåller sig gentemot varandra. Zambia placerar sig enligt Human Developments Reports (2013) på en 101:a plats. Inte speciellt förvånande ligger Zambia en bra bit efter Sverige som innehar 6:e platsen. Zambias placering är i förhållande till grannländerna ganska likvärdig, med undantag från Botswana som placerar sig betydligt högre upp med en 58:e plats på listan.

Jämställdheten i landet är underutvecklad även om en ökad globalisering för med sig nya värderingar som sakta löser upp den traditionella synen på jämställdhet. Kvinnor diskrimineras för tillfället av lagar om äktenskap, skilsmässa, underhåll och arv. Drygt tre av fem kvinnor är läskunniga till skillnad från drygt 80 % av männen i Zambia.

Källförteckning

Globalis (2013) Zambia, HDI- index för mänsklig utveckling http://www.globalis.se/Laender/Zambia/(show)/indicators/(indicator)/549 (2014-10-03)

Globalis (2013) Zambia, BNP per capita i PPP-dollar http://www.globalis.se/Laender/Zambia/(show)/indicators/(indicator)/16299 (2014-10-03)

Human Development Reports (2014) http://hdr.undp.org/en/content/table-1-human-development-index-and-its-components (2014-10-03)

Human Development Reports (2014) http://hdr.undp.org/en/content/table-5-gender-related-development-index-gdi (2014-10-07)

Landguiden (2014) Zambia/ Utbildning http://www.landguiden.se/Lander/Afrika/Zambia/Utbildning (2014-10-10)

Landguiden (2014) Zambia/ Ekonomi http://www.landguiden.se/Lander/Afrika/Zambia/Ekonomi (2014-10-10)

Landguiden (2014) Zambia/ Sociala förhållanden http://www.landguiden.se/Lander/Afrika/Zambia/Sociala-Forhallanden (2014-10-10)

Annonser
Categories: Zambia | Etiketter: | Lämna en kommentar

Inläggsnavigering

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

Blogga med WordPress.com.

%d bloggare gillar detta: