Author Archives: kajsahanna

Index Gambia

GDI

Sverige:

Kvinnor:

Förväntad livslängd: 83.9
Medelvärde på år i skolan: 11.8
Förväntad skolgång år: 16.6
Medelinkomst/år: 38 071$

Män:
Förväntad livslängd: 79.7
Medelvärde på år i skolan: 11.4
Förväntad skolgång år: 15.1
Medelinkomst/år: 48 365$

Gambia:

Kvinnor:
Förväntad livslängd: 60.2
Medelvärde på år i skolan: 2.0
Förväntad skolgång år: –
Medelinkomst/år: 1309$

Män:
Förväntad livslängd: 57.5
Medelvärde på år i skolan: 3.6
Förväntad skolgång år: –
Medelinkomst/år: 1811$

Enligt den undersökningen vi har utgått ifrån gällande GDI kan vi utläsa att i Sverige går kvinnor lite längre i skolan, men får ändå betydligt mindre i lön. I Gambia ser vi motsatsen gällande skolgång, här går männen längst i skolan, trots detta är skolgången väldigt kort, jämfört med till exempel Sverige.  Skolgången i Gambia är 9 år, och det är samma för tjejer och killar, dock är skolgången inte obligatorisk, det i samband med att det kostar en del att ha sitt barn i skolan har gjort att många valt att inte låta sina barn få en utbildning. Ungefär hälften av folket i Gambia är analfabetismer och det är högre utsträckning bland kvinnor då man inte satsat på att ge dem en skolgång, trots detta skiljer sig inte medelinkomsten jättemycket bland kvinnor och män i Gambia, jämför man dock med Sverige är det en stor skillnad på inkomsten samt år i skolan.

BNP

Gambia BNP

Idag ligger Gambias BNP per capita i PPP dollar på 1679$ medan vi i Sverige ligger på 34 945$, vi ser att köpkraften i Gambia står ganska still, och det blir ingen förbättrad ekonomi, kollar man däremot på Sverige ser man att kurvan har gått uppåt, med undantag för några svackor. Köpkraften står stilla i och med att exporten snarare minskar än ökar, innan var jordnötter en värdefull exportvara, men i dagens handel så är det inte värt lika mycket längre. I och med att köpkraften inte ökar, och alltså ekonomin, så ökar inte heller folks livsvärde.

HDI

Gambias HDI är relativt högt om man tänker på att det är ett väldigt fattigt land, med väldigt dåliga förutsättningar. BNP-värdet är väldigt lågt om man jämför med Sverige, men det är inte lika stora kontraster när man kollar på HDI-värdet, vi tror att detta kan bero på att även fast deras BNP är lågt, så kan man få tag på mat och förnödenheter på andra sätt, exempelvis är jordbruk något som de flesta bedriver själva eller har någon nära som går, på så vis får man bland annat mat, som är en viktig bit till en god livskvalité på ett billigt sätt. Vi tror inte heller att de är beroende av pengar på samma sätt som vi är eftersom att de inte lever i ett sådant pengasamhälle som vi gör.

Gambia HDI

http://www.globalis.se/Laender/Gambia/(show)/indicators/(indicator)/182

http://www.globalis.se/Laender/Gambia/(show)/indicators/(indicator)/549

http://hdr.undp.org/en/content/table-5-gender-related-development-index-gdi

http://thegambia.nu/tag/kostnadsfri-skola/

Annonser
Categories: Gambia | Etiketter: | Lämna en kommentar

Historiskt arv Gambia

Under 1200-talet var den landytan som idag tillhör Gambia en del utav Maliriket. Maliriket var ett muslimskt imperium i västra Afrika. Då maliriket splittrades övergick landytan till mindre lokala kungadömen. Där bland barra, kombo och fulladu. Under 1500-talet blev landytan ett centrum för handel. Här handlade fransmän, britter och portugiser. Man handlade med guld, slavar och elfenben i första hand. År 1901 blev Gambia en brittisk koloni. Först år 1965 blev landet självständig förklarat. Det var en okomplicerat och fredligt.  Gambia var det sista av Storbritanniens västafrikanska kolonier att få fullständig självständighet.

Efter ett militärkuppsförsök kring 1980 ingick landet i en union med Senegal. Dock föll den samman endast sju år senare. Från och med att Gambia blev självständigt styrdes landet utav en president vid namn Dawda Jawara, han styrde landet fram tills 1994. Efter han avsattes skedde en statskupp som utfördes av en grupp unga officerer. Ledaren var en löjtnant vid namn Yahya Jemmeh. Under statskuppen vände de internationella samfundet ryggen till och stoppade all ekonomisk hjälp skickad från andra länder. Trotts förlusten utav bland annat den ekonomiska hjälpen har Jammeh vart ledare för landet sedan dess.

Idag är Gambia en republik, presidenten har mycket makt.  Presidenten väljs för en femårsperiod. Valen är allmänna, man kan bli vald obegränsat antal gånger. Man får rätt till att rösta vid 18 års ålder, precis som i Sverige.  Jammeh har segrat vid de senaste fyra valen.

Inför valen finns det flera kandidater att rösta på, år 2011 var det tre kandidater som ställde upp.  Dock dömdes valet ut redan på förhand utav den västafrikanska samarbetsorganisationen ECOWAS.  En bidragande del till utdömningen var att oppositionen hade svårt att nå ut med sin valpropaganda till väljarna.  När man röstar i Gambia så gör man lite annorlunda jämfört med i sverige. Istället för valsedlar i papper använder man sig utan glaskulor som man lägger i metalltrummor.

Än idag får Jemmeh kritik för hur han hanterar landets ekonomiska politik.  Den internationella valutafonden har kritiserat och dragit in stöd som ska hjälpa till att minska fattigdomen och stimulera tillväxten.  Indrag som dessa bromsar helt klart landets utveckling.  Redan 1994 började länder att dra in sina bidrag. Självklart har dessa 20 år med minskad hjälp hållt tillbaka landets utveckling.  För att motverka svält och sjukdomar måste presidenten hantera den ekonomiska biten bättre. På så vis även vinna andra länders förtroende som i sin tur leder till mer bidrag och hjälp.

Källor:

Globalis (2013) http://www.globalis.se/Laender/Gambia (29-9-2014 )

Gambiagrupperna www.gambiagrupperna.org/node/747/ (29-9-2014)

NE (2014) www.ne.se/gambia/statsskick-och-politik (3-10-2014)

Categories: Gambia | Etiketter: | Lämna en kommentar

Hälsa i Gambia

Jämfört med andra Afrikanska länder så har Gambia en ganska låg andel HIV-smittade, år 2010 hade ungefär 32% av kvinnorna i landet kunskap om HIV, trots detta så har utbredningen utav sjukdomen ökat.

Utbredning av HIV i Gambia

År 2000 – 0.7%

År 2006 – 1.3%

År 2010 – 1.4%

Kunskap om HIV i Gambia för kvinnor

År 2000 – 15%

År 2006 – 39.3%

År 2010 – 32.8%

Vi har tittat på statistik om hur stor utbredningen är och hur stor kunskapen om HIV är för kvinnor, eftersom att det inte fanns någon statistik för männen. Man ser där att fler och fler har blivit sjuka, men det ökar inte så hastigt, vi ser även att kunskapen steg väldigt mycket från år 2000 till 2006 men att den sedan minskade till år 2010, trots detta så har antalet sjuka inte minskat.

Det viktigaste för att få HIV att minska är till att börja med att utbilda alla som jobbar inom sjukvården. I bloggen www.vardfokusbloggen.se berättar författaren om när hon var på det största sjukhuset i Gambia. Där skriver hon att man inte får kalla de HIV-smittade för HIV patienter då de ofta blir helt utfrysta från sina familjer, detta visar på mycket okunskap och att dem inte är medvetna om hur smittandet sker. Hon skriver även om sjukvårdspersonal från Sverige som fått frågor från de som jobbar där ifall det finns något speciellt medel man kan tvätta rummen med efter att en HIV-smittad åkt hem och ifall man kan ha matlådor i samma kylskåp som de som är friska. Detta visar också på enorm okunskap även bland de utbildade.

Presidenten i landet är med i ett behandlingsprogram för bland annat HIV/Aids drabbade, där man försöker bota sjukdomen med örtmediciner, tanken är god och det visar på att de vill förändra, men frågan är hur bra det egentligen fungerar. Men eftersom att de vill bota de smittade, borde vi från rikare och merutbildade platser verkligen bidra till en förbättrad kunskap. En lösning vi ser vore möjlig på lång sikt är att utbilda. Framförallt kvinnor, eftersom att de för det vidare till yngre generationer, männen ska självklart också utbildas, men det är inte lika effektivt. Sen tycker vi även att det ska bli obligatoriskt i skolor med sexualkunskap, framförallt innan man blir sexuellt aktiv, då det är viktigt att lära sig vikten av att skydda sig innan det är försent…

 

Källor:

Gambiagrupperna ”hiv/aids” http://www.gambiagrupperna.org/hivaids (12/9-14)

 

Categories: Gambia | Etiketter: | Lämna en kommentar

Presentation av Gambia

Gambia är en stat i Västafrika som ligger vid Atlanten. Till ytan är Gambia den minsta staten på Afrikas fastland. Landet är 470 kilometer långt, och består mest av savann. Huvudstaden är Banjul. Det bor 1.9 miljoner där och de talar engelska, mandinka, wolof, fula och även mindre olika stamspråk. 90% av dess befolkning är muslimer, 8% är kristna och de sista 2% är traditionella religioner. Gambia är en republik. De säger att det är en demokrati, men i själva verket är det presidenten Jammah som sitter men den största makten. Gambia har inte mycket naturresurser och det är bara en sjättedel av landet som är odlingsbar. Över hälften av landets befolkning lever med under 2 dollar per dag.

 

ösdfk lksajf

 

Hanna och Kajsa I

Categories: Gambia | Etiketter: | Lämna en kommentar

Skapa en gratis webbplats eller blogg på WordPress.com.