Author Archives: mathildalizette

Indexjämförelse Uganda

GDI
Uganda: 0.861 (2013)
Sverige: 1,004 (2013)

Uganda ligger relativt bra till för att vara ett LDC-land.Vi ser att det finns en stor likhet mellan Uganda och Sverige angående lön. I Sverige tjänar en man i snitt 10 000 $ mer än en kvinna, trots att han ofta studerar en kortare tid än henne. Likadant är det i Uganda trotts att det skiljer en del på summorna. En man i Uganda tjänar i snitt 1502 $ per år och kvinnor 1167 $. Detta är dock rimligt eftersom att männen i Uganda ofta har ca 2 år mer utbildning än kvinnorna.

Vi tror att skillnaderna är så pass stora är för att här i Sverige är jämställdhet mycket uppmärksammat och många engagerar sig i kampen mot ett jämställt samhälle. Vi har feministiska partier Uganda medan Uganda inte ens har ett stabilt politiskt system.

HDI
Uganda: 0,484 (2013)
Sverige: 0,898 (2013)

När det gäller HDI så är skillnaderna mellan Sverige och Uganda enorma. I Sverige lever vi längre tack vare våra bra levnadsvillkor som rent vatten, stat som betalar utbildning, sjukvård och vägar, våra starka kontakter med andra länder och tack vare att vi inte har krigat på länge så betraktas vi som ett starkt, välmående och solidariskt land.

Gentemot Sverige har Uganda sämre livsvillkor. Dåligt med jobb, ingen skolplikt (däremot är utbildning gratis sedan 2007) och få har stabila boenden, hög barnadödlighet, de måste arbeta i hemmet för att kunna överleva och de har fler dödliga sjukdomar än vad vi har i västvärlden. I Uganda är det endast 24% av dem 90% som börjar skolan som slutför den. I Sverige börjar 100% i skolan och 95% av dem slutför sin grundskoleutbildning. Detta gör att befolkningen i Uganda inte utvecklas då dom inte vet om vad som behövs göras för att den männskilga utvecklingen i landet ska öka.

BNP/capita
Uganda: 598 $ (2012)
Sverige: 55 072 $ (2012)

Skillnaderna mellan de båda länderna är totala. Det finns flera orsaker till att man i Uganda tvingas leva på minimala tillgångar då man lever på ca 54 000 $ mindre än i Sverige. Några av dessa är att det varit mycket uppror och inbördeskrig i landet, inga arbeten, färre kvinnor som arbetar och låg utbildning. I Sverige däremot har vi mer eller mindre allt vi behöver för att kunna utvecklas som individer och som ett förenat folk. Till exempel så har vi bättre utbildning, inga krig, bra resurser så som transportmöjligheter och sjukvård samt en relativt bra jämställdhet.

Källor:
Hämtat från Globalis ”HDI – index för mänsklig utveckling” http://www.globalis.se/Laender/Uganda/(show)/indicators/(indicator)/549 (2014-10-10)
Hämtat från Globalis ”BNP per invånare” http://www.globalis.se/Laender/Uganda/(show)/indicators/(indicator)/182 (2014-10-10)
Hämtat från Glabalis ”GDI – jämställdhetsutveckling” http://www.globalis.se/Laender/Uganda/(show)/indicators/(indicator)/16472 (2014-10-10)
Hämtat från Human Development Reports ”Table 1: Human Development Index and its components” http://hdr.undp.org/en/content/table-1-human-development-index-and-its-components (2014-10-10)
Hämtat från Human Development Reports ”Table 5: Gender-related development index (GDI)” http://hdr.undp.org/en/content/table-5-gender-related-development-index-gdi (2014-10-10)
Hämtat från Landguiden ”Utbildning Uganda” https://www.landguiden.se/Lander/Afrika/Uganda/Utbildning (2014-10-10)

Lizette & Mathilda

Annonser
Categories: Uganda | Etiketter: | Lämna en kommentar

Historiskt arv Uganda

I slutet av 1800-talet blev Uganda en brittisk koloni. Innan dess så byggde man i söder upp kungadömen medan folket i norr levde i lösare organiserade samhällen. När koloniseringen skedde så tog man hänsyn till skillnaderna mellan norr och söder. Man satsade på utbildning och arbeten i söder och militära verksamheter i norr.

Koloniseringen var en positiv händelse för att det ledde till fler och bättre resurser än vad landet hade kunnat åstadkommit förut. Landet fick tack vare detta bättre trafik och transportmöjligheter. Järnvägar var vad som främst lades fokus på. Britterna satsade också mycket på odling och kolonins främsta export var bomull. Många Indier startade samtidigt företag i landet vilket gav kolonin bättre ekonomiska möjligheter.

1956 bildades det Demokratiska partiet vilket var ett katolskt parti. Partiet hade stort inflytande och var en av faktorerna till att landet blev självständigt tillslut. Detta skedde år 1962 efter många år som en brittisk koloni. Uppdelningen mellan norr och söder fanns kvar efter självständigheten.

Uganda är en stark republik och Yoweri Museveni blev år 1986 president för partiet Nationella motståndsrörelseorganisationen. De styr än idag och de politiska debatterna är livliga, trots att partiet inte har några problem med att ta till våld och människoövergrepp för att bibehålla sin makt.

På 1990-talet gjorde flera grupper i norra Uganda uppror. Den största var gerillarörelsen Herrens motståndsarmé, denna var väldigt grym mot folket och tvingade barn att bli soldater och sexslavar. Kriget ledde till att många miljoner av befolkningen flydde från landet. Regeringen drev år 2007 ut Herrens motståndsarmé ur landet och efter det vågade många sig tillbaka till sitt hemland.

Gerillarörelsen Herrens motståndsarmé startades år 1987 av Joseph Kony som hävdade att han var talesman för Gud. Efter arméns start var den inblandad i beväpnade uppror mot den Ugandiska regeringen. Joseph Kony var en ledare som inte tog hänsyn till mänskliga rättigheter utan kidnappade unga barn från sina hem och gjorde de till soldater och sexslavar. År 2012 bildades en motståndsrörelse mot Kony som kallades Kony 2012.

Vi har förstått att landet har bra förutsättningar till att kunna bli bättre och gå framåt. Men det står still och vi tror att det kan vara på grund av inbördeskrigen i landet och de ständiga oroligheterna.  Krig är dyrt. Det förekommer mycket vandalism och skador på samhället. På grund av oroligheterna tar polis och militärstyrkor till väldigt hårda resurser. Om två folkgrupper skulle gå emot varandra här i Sverige så hade polisens insatsstyrka gått emellan med sköld. I utvecklingsländer ser vi ofta militären ta till extrema åtgärder med stridsvagnar, flygplan och tvekar inte på att använda sina vapen mot människorna. När dessa åtgärder tas vid så blir det genast väldigt dyrt för landet vilket gör att de inte kan utvecklas lika säkert.

Källor:
Hämtat från NE ”Uganda” http://www.ne.se/enkel/uganda/historia (2014-09-26)
Hämtat från landguiden ”Uganda historia”: https://www.landguiden.se/Lander/Afrika/Uganda/Aldre-Historia (2014-09-26)
Hämtat från wikipedia ”Herrens motståndsarmé”: http://sv.wikipedia.org/wiki/Herrens_motst%C3%A5ndsarm%C3%A9 (2014-09-26)
Hämtat från Landguiden ”Politiskt system i Uganda”: https://www.landguiden.se/Lander/Afrika/Uganda/Politiskt-System (2014-09-26)

Bildkällor:
Hämtat från google ”Kony 2012”: http://resources1.news.com.au/images/2013/04/27/1226551/195657-kony.jpg (2014-09-26)
Hämtat från google ”Uganda kolonisering”: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2e/Ug-map.png/290px-Ug-map.png (2014-09-26)

Lizette & Mathilda

Categories: Uganda | Etiketter: | Lämna en kommentar

Hälsa i Uganda

Barnadödlighet

Statistiken från år 1950 säger att många spädbarn och barn dör. Ungefär hälften av alla födda barn dog innan de fyllt 10 år. Man får ungefär 7 barn per kvinna. Det är oerhört få som bli över 80 år så livslängden bland överlevande var heller inte så lång. Detta förändras senare och runt 1990 så började medellivslängden öka.

2014 är spädbarnsdödligheten fortfarande förekommande men den har minskat betydligt. 58/1000 spädbarn dör år 2011. Kvinnorna får fortfarande många barn, ungefär 6 barn per kvinna. Idag blir man äldre än förr. Många blir upp till 90 år gamla till skillnad från år 1960 då medellivslängden bara låg på 80 år för både män och kvinnor.

I framtiden, runt år 2060 kommer barnadödligheten ha minskat ytterligare samt medellivslängden kommer att ha ökat till 95-100 år. Detta gäller även kvinnorna som förr inte levde lika länge som männen. Nästan alla barn överlever och får ett långt och friskt liv. Historiskt sett så dog nästan hälften av alla födda barn innan de blev 15 år. Barnadödligheten har de senaste 20 åren alltså halverats och utvecklingen fortsätter i detta spår.

En av anledningarna att fler barn överlever nu kan vara den ökade vattentillgången i landet. År 1990 hade bara 42 % av alla hushåll tillgång till rent vatten. För två år sedan, alltså år 2012, hade vattentillgången ökat till 75 %. Under dessa år har spädbarnsdödligheten sjunkit från 99/1000 till 58/1000 vilket vi tror har att göra med den ökade vattentillgången.

Den extrema fattigdomen har även den sjunkit från 70 % (1992) till 38 % (2009). Detta kan också vara en bidragande faktor till att fler barn överlever. Eftersom att bättre hushållsförutsättningar kan ge barnen en friskare uppväxt vilket i sin tur ger ökande förutsättningar att överleva.

Vi tror att barnadödligheten kommer minska ännu mer i framtiden eftersom att den redan sjunkit så mycket de senaste 60 åren. Enligt globalis har förlossningar med kvalificerade sjuksköterskor i Uganda ökat från 38 % (1995) till 57 % (2011). Vi tror att sjukvården kommer fortsätta utvecklas och bli bättre.

uganda-uni87625_74820a0b98346ad7-c450x260

Källor:
Globalis (1950 – 2014) ”Uganda”. Hämtat från http://www.globalis.se/Laender/Uganda (2014-09-19)
Extrem fattigdom (1992-2009) Hämtat från http://www.globalis.se/Laender/Uganda/(show)/indicators/(indicator)/478 (2014-09-19)
Rent vatten i Uganda. Hämtat från http://www.globalis.se/Laender/Uganda/(show)/indicators/(indicator)/505 (2014-09-19)
Spädbarnsdödlighet (1990-2011) Hämtat från http://www.globalis.se/Laender/Uganda/(show)/indicators/(indicator)/120 (2014-09-19)
Barnadödlighet (1990-2012) Hämtat från http://www.globalis.se/Laender/Uganda/(show)/indicators/(indicator)/121 (2014-09-19)
Barn per kvinna och antal döda barn mellan 0-5 år http://www.gapminder.org/world/#$majorMode=chart$is;shi=t;ly=2003;lb=f;il=t;fs=11;al=30;stl=t;st=t;nsl=t;se=t$wst;tts=C$ts;sp=5.59290322580644;ti=2012$zpv;v=0$inc_x;mmid=XCOORDS;iid=phAwcNAVuyj0TAlJeCEzcGQ;by=ind$inc_y;mmid=YCOORDS;iid=0ArfEDsV3bBwCcGhBd2NOQVZ1eWowNVpSNjl1c3lRSWc;by=ind$inc_s;uniValue=8.21;iid=phAwcNAVuyj0XOoBL_n5tAQ;by=ind$inc_c;uniValue=255;gid=CATID0;by=grp$map_x;scale=lin;dataMin=0.836;dataMax=9.2$map_y;scale=log;dataMin=2.2;dataMax=756$map_s;sma=49;smi=2.65$cd;bd=0$inds=i217_t001800,,,,;i235_t001800,,,, (2014-09-19)
Bildkälla: http://d3a93h6hjnkwzi.cloudfront.net/assets/c450x260/2c2a2a8da138bc441ef3a0e747de27ed910c7c21/1305.jpg

Lizette & Mathilda

Categories: Uganda | Etiketter: | Lämna en kommentar

Presentation av Uganda

Huvudstad:
Kampala

Språk:
Engelska, Ganda/Luganda, Niger-kongospråk, Nilo-sahariska språk, Swahili, Arabiska

Religion:
Katoliker, Protestanter, Muslimer

President:
Yoweri Museveni

Population:
35 873 253 (2012)

Styre:
Republik

Landets area:
236 040 kvadratkilometer

Valuta:
Ugandisk shilling

Nationaldag:
9 oktober

Uganda Flag uganda_karta

Mathilda & Lizette

Categories: Uganda | Etiketter: | Lämna en kommentar

Skapa en gratis webbplats eller blogg på WordPress.com.