Demokratiska republiken Kongo

Indexjämförelse

HDI (Human Development Index)

Demokratiska Republiken Kongo ligger på näst sista plats i listan på världens länders HDI med HDI 0.338. Sverige ligger i jämförelse på 12:e plats med HDI 0.898. I (DR) Kongo förväntas man leva upp till 50 års ålder. Skolgång ca 3.1 år och BNP per capita ligger på 444 dollar på ett år per person. Mellan 1980- och 2000-talet så hade HDI indexet minskat från 0.336 till 0.274 i Kongo, och det förmodligen beroende på inbördeskrigen under denna tid.

Att vi har ett högre HDI i Sverige är inte så konstigt eftersom vi har bland annat en mycket bättre sjukvård och tillgång till rent vatten. Sjukvården i (DR) Kongo är bristfällig och ca 70 % av befolkningen beräknas nästan helt sakna tillgång till sjukvård. Inbördeskrig och andra oenigheter mellan grupper har gjort att vaccinationskampanjer upphört och gjort att sjukdomar spridit sig oerhört lättare och vilket självklart ökar dödligheten.

BNP per capita

I (DR) Kongo så ligger BNP per Capita på 444 dollar vilket i svenska kronor motsvara ca 3200 kr per år. I Sverige ligger det på 55072 dollar. Ingen stor summa att röra sig på med andra ord. Kongo Kinshasa skulle kunna vara ett av världens mest rika länder med alla de naturtillgångar som landet har, men i och med landets ekonomiska och politiska vanskötsel så rasar landet i fattigdom. Under 1970-talet försökte stora industriprojekt dra igång och krävdes då megastora utlandslån. Det avslutades tyvärr tillslut med korruption och lånen kunde inte betalas tillbaka. Till exempel så använde dåvarande diktatorn Mobutu statskassan till sina egna behov under 1990-talet. Kongos största export är råvaror så som trä, kaffe, guld och diamanter. Att landet till största del säljer råvaror gör ju att det blir färre arbeten för befolkningen vilket är en orsak till att arbetslösheten är stor och som i sin tur gör att ekonomin inte rör sig så mycket.
GDI- Gender developmnet index  

Sverige ligger på 6:e plats i GDI-rankingen medan (DR) Kongo ligger på 134:e plats. Och om man tittar på vad en man tjänar per år i Sverige, alltså 48 365 dollar och jämför det med vad en kvinna i Sverige tjänar, 38 071 dollar per år så ser vi att männen tjänar 10 000 mer. I Kongo tjänar en man 499 dollar per år och en kvinna tjänar 390 dollar per år. Skillnaderna mellan männens lön och kvinnornas lön är ganska lika i både Sverige och Kongo vilket visar att ingen av länderna har kommit så långt i utvecklingen av jämställdhet mellan könen. Homosexuella i Kongo Kinshasa har dock börjat få visa sin läggning öppet utan att straffas för det som visar att landet är öppet för förändring.

Förväntad skollängd i Sverige hos pojkar ligger på 15.1 år och hos flickor 16.6 år medan man in Kongo har en förväntad skolgång som pojke 10.9 år och flicka 8.4 år. Det genomsnittliga skolgången ligger på 4.1 år för män och 2.1 år för kvinnor i Kongo. Förmodligen beror dessa siffror på att flickor förväntas att stanna kvar i hemmet så att de kan sköta sysslorna och senare kunna föda barn. De hinner helt enkelt inte utbilda sig. Pojkar har däremot större chans till att ägna tid åt studier och kan då utbilda sig till något och därför satsar man först och främst på pojkarnas utbildning. Enligt FN så har utbildningen förbättrats under 2000-talet och nu beräknas 70-75% av barnen få någon form av skolgång. Enligt källor så är skrivkunnigheten (2009) i befolkningen hos män 80% och hos kvinnor 55%. Här utgår det ännu tydligare att kvinnor inte får samma chans till utbildning. Och år 1995 tilldelades utbildning mindre än 1% av de totala utgifterna i regeringen. Men under 2000-talet så har procenten ökat till ca 10%.

Undp.org ”Human Development Index and its components” Hämtat från:

http://hdr.undp.org/en/content/table-1-human-development-index-and-its-components

NE.se ”Kongo” Hämtat från: – http://www.ne.se/lang/kongo/228841

Landguiden ”Sociala förhållanden ” Hämtat från:  http://www.landguiden.se/Lander/Afrika/KongoKinshasa/Utbildning

Landguiden ”Utbildning” Hämtat från: http://www.landguiden.se/Lander/Afrika/KongoKinshasa/Sociala-Forhallanden

Globalis “Demokratiska republiken Kongo- Ekonomi och handel” hämtat från: http://globalis.se/Laender/Demokratiska-Republiken-Kongo

Annonser
Categories: Demokratiska republiken Kongo | Etiketter: | Lämna en kommentar

Historiska arv Demokratiska republiken Kongo

Som många andra afrikanska land drabbades Kongo hårt av slavhandeln under 1500-talet, Portugiser kom från Europa och startade kolonier. Alla gamla kungadömen som fanns där störtades och folk blev sålda som slavar. När den Belgiske kungen Leopold ll beslutade att han som alla andra länder i Europa var de Kongo som fick lida. 1908 blev Kongo officiellt en belgisk koloni så både slavhandeln och mineralbrytning i landet blomstrade, till européernas fördel. Våldet som förekom i landet var brutalt.  Kring sekelskiftet avslöjades hur Leopolds europeiska soldater mördade, misshandlade och plundrade befolkningen. Mellan fem och tio miljoner kongoleser dog av sjukdomar, svält och våld. Skandalen ledde 1908 till att kungen tvingades överlämna kolonin till den belgiska staten.

Belgarna fortsatte exploateringen om än inte lika grymt och hänsynslöst som kung Leopold. Ekonomin anpassades helt till belgiska intressen. Rika fyndigheter av mineraler och billig arbetskraft gjorde kolonin mycket vinstgivande. 30 juni 1960 blev Kongo en fri stat igen, men landet som nästan tömts av belgarna på naturtillgångar var inte redo att styra sitt land själva.

Landet drabbades snart av inbördeskrig då den nya regeringen misslyckades totalt med att styra landet, flera provinser utropade sig oberoende och redan i juli skickades belgiska soldater för att slå ner upproren. Detta inbördeskrig håll på fram till 1965 då Joseph Mobutu genom en CIA-stödd kupp tog makten och utnämnde sig själv till både president och premiärminister. 1994 bryter oroligheterna ut igen i Rwanda då man började en etnisk rensning av tutsibefolkningen i landet. Många flyktingar flydde till just Kongo för att komma undan våldet.

När Mobutu i augusti 1996 sökte läkarvård i Schweiz klarade regeringen inte längre av att hantera oroligheterna i öster, där följderna från konflikten i Rwanda utlöste en revolt mot regimen. Efter massakrerna på tutsier i Rwanda angreps den zairiska tutsiminoriteten. Efter Mobutu flytt utropade sig Laurent-Désirée Kabila till ny president av Kongo. Alla förhoppningar om bättre tider sveks av Kabila, som framstod som lika diktatorisk som Mobutu. Han bröt med Rwanda, vars samarbete sågs med stor misstänksamhet i Kongo. Hetspropaganda ledde till nya förföljelser, vilket 1998 utlöste en ny revolt i öster. Ett första fredsavtal slöts i juli 1999 i Zambia men det bröts snart av båda sidor. Vintern 2000 rådde åter fullt krig på alla fronter.

2005 antogs genom folkomröstning en ny regering som stadgade att presidenten ska utses i allmänna val för fem år och kunna omväljas en gång. Ledamöterna av parlamentets båda kamrar skall också tillsättas genom allmänna val. Den 30 juli 2006 höll Kongo sitt första demokratiska val, med flerpartisystem, sedan självständigheten 1960

Eftersom Belgien och Kung Leopold styrde landet mellan 1908-1960 så har Kongo haft svårt att bygga upp en stark demokrati. Landet har även haft det kämpigt ekonomiskt då européerna utvunnit det mesta av landets naturtillgångar.  Landet har genom åren haft en mängd inbördeskrig till följd av Belgiens exploatering.

Vi tror att de kommer att bli tufft i framtiden för Kongo att utveckla ett demokratiskt system med sin dåliga infrastruktur och ekonomi. Landet är väldigt splittrat till följd av inbördeskrigen vilket kan göra de svårt med demokrati.

Källhänvisning:

http://www.landguiden.se/Lander/Afrika/KongoKinshasa/Modern-Historia

http://sv.wikipedia.org/wiki/Kongo-Kinshasa

http://www.globalis.se/Laender/Demokratiska-Republiken-Kongo

Categories: Demokratiska republiken Kongo | Etiketter: | Lämna en kommentar

Demokratiska Republiken Kongo Hälsa

Demokratiska Republiken Kongo (Kongo-Kinshasa) – Hälsa

Spädbarnsdödlighet

I Demokratiska Republiken Kongo är spädbarnsdödligheten på barn under ett år 99.9 per 1000 levande födda (2012) och om man jämför det med t ex Sverige där siffran ligger på 2 per 1000 levande födda så är siffran väldigt hög. Det har varit ganska svårt att tolka statistiken för spädbarnsdödligheten därför att när man jämför med andra sidor så skiljer sig siffrorna väldigt mycket runt samma årtal. En del av dem uppgifter vi hittat som skiljdes mycket åt kan vara källor från den egna staten. Det kan bli att siffrorna ser bättre ut än vad det egentligen är bara för att visa en bra sida.

Enligt FN:s statistik från 1990 så har den haft samma siffror på spädbarnsdödlighet fram till år 2006, där först då siffrorna börjar förändras. Man funderar över vad som orsakat att FN fått så lite information. Om vi tar oss en titt på vad som hände under 1990-talet i (DR) Kongo så var landet med om det så kallade ”Afrikas första världskrig”. Landet är väldigt kolonialiserat, och när en nationell konferens 1991 försökte återinföra demokrati i landet så blev det en politisk och ekonomisk kollaps och en massa stridigheter där många länder blev inblandade. FN hade förmodligen väldigt svårt att kunna utföra hälsoundersökningar i (DR) Kongo vid denna tidpunkt. Runt år 2005 blev det lugnare i landet och man kan se i FN:s statistik att från år 2006 så börjar siffrorna, som hela tiden under 90-talet legat på 112.3 döda spädbarn/1000 levande, minskat till 111.9.

Mödradödlighet

Antalet kvinnor som dör i förbindelse med graviditet, födsel eller försvårande omständighet i anknytning med födseln ligger på 730 mammor per 100 000 levande födda i(DR) Kongo (2013). I jämförelse med USA som bara har 28 dödsfall per 100 000. Man kan tydligt se kopplingen till varför mödradödligheten ökar från år 1990 till 2000, eftersom under dessa år bestod mest av krig i landet. Självklart påverkas sjukvården när något sådant händer i landet och förmodligen kan inte kvinnor få den hjälp som de behöver.

Antal födda barn per kvinna år 2010 var 6 stycken. År 2014 så ligger snittet på 4.8 per kvinna. FN arbetar idag med att lära ut rättigheter till barn och ungdomar i (DR) Kongo och arbetet verkar hjälpa för att förstå vikten att kunna ta hand om sina barn. Men när vi kollar på befolkningspyramiden så är det stor antal skillnad på mängden barn än vuxna, barnen är mycket fler. Vilket förstås leder till att fler barn blir undernärda eftersom de stora familjerna inte kan försörja alla familjemedlemmarna tillräckligt. Vi tycker att det som (DR) Kongo verkligen ska satsa på är utbildningen för barn och unga, för det är med okunskapen om rättigheter, sjukdomar, hälsa som man inte kan utvecklas.

Källhänvisningar:

Globalis 2011, ”Demokratiska Republiken Kongo” Hämtat från: http://globalis.se/Laender/Demokratiska-Republiken-Kongo/(show)/indicators

“Modern historia” hämtat från: http://www.landguiden.se/Lander/Afrika/KongoKinshasa/Modern-Historia

“Infant mortality rate” hämtat från: http://mdgs.un.org/unsd/mdg/SeriesDetail.aspx?srid=562

“Mödradödlighet” hämtat från: http://globalis.se/Laender/Demokratiska-Republiken-Kongo/(show)/indicators/(indicator)/406

NE http://www.ne.se/lang/kongo/228841

Categories: Demokratiska republiken Kongo | Etiketter: | Lämna en kommentar

Presentation Kongo-Kinshasa

 

 

Flaggor_demokratiska_republiken_kongo_1

 

Demokratiska Republiken Kongo

Huvudstad: Kinshasa

Etniska grupper: Mongo, luba, kongo och mangbetu-azande 45%, andra afrikanska stammar (mer än 200) 55%

Språk: Franska, lingala, kingwana, kikongo, tshiluba

Religion: Katoliker 50%, protestanter 20%, kimbanguister 10%, muslimer 10%, övriga 10%

Politisk ledare: Joseph Kabila (president)

Population: 65 966 000

Human Development: 186 av 187 (2012)

Area: 2 344 860 kvadratkilometer

Valuta: Kongolesisk franc

Nationaldag: 30 juni

 

Demokratiska Republiken Kongo är en stat i centralafrika som gränsar till Angola, Burundi, Centralafrikanska republiken, Kongo-Brazzaville,Rwanda, Sydsudan, Tanzania, Uganda och Zambia.

laka52

Categories: Demokratiska republiken Kongo | Etiketter: | Lämna en kommentar

Blogga med WordPress.com.