Haiti

Indexjämförelse Haiti

BNP per capita: 1058 ppp (purchasing power parity). Sveriges BNP ligger på 34 945 ppp. BNP är alltså 35 gånger större i Sverige än i Haiti. En tydlig anledning till att det ser ut som det gör är att Haiti har en hög fattigdom medan, Sverige har en väldigt bra infrastruktur och välfärd samt nästan ingen fattigdom alls.

HDI: Haiti har en HDI (Human development index) på 0,471 (skala 0-1). Detta ger Haiti plats 168 på lista över världens länder. Sverigehar en HDI på 0,898 och ligger på plats 12.

Livslängd: I Sverige finns väldigt bra förutsättningar för sjukvård. I Haiti finns inte alls samma förutsättningar, det läggs i genomsnitt 490 kr/person och år. Det svenska samhället som kan bidra till mer läkemedel. Den fria sjukvården gör att vi enklare kan undvika att vara allvarligt sjuka. När 61,7 procent av befolkningen lever under i Extrem fattigdom blir det svårt att klara sig.

Utbildning: I Sverige går vi i genomsnitt 15,8 år i skolan, 9 år i grundskolan och sedan vidare studier. Denna siffra ligger på 7,6. I Haiti går man alltså i genomsnitt hälften så lång tid som vi gör i Sverige.

48 % av Haitis befolkning är läskunniga medan i Sverige är det så mycket som 99,5 %. Detta är på grund av att vi i Sverige har en obligatorisk skolgång.

I Haiti går endast 29,1 % av befolkningen i skolan. Eftersom det är obligatoriskt att gå i grundskolan är det näst intill 100 % som går i skolan 9 år. Omkring 95 % läser även vidare i 3 år till.

GDI: Det finns ingen statistik (inget indextal) för GDI i Haiti. Det går ändå att räkna ut skillnader mellan män och kvinnor i landet med hjälp av Livslängd/ Läs- och skrivkunnighete/ skolutbildning och Inkomst.

Livslängd: Kvinnor 64 år/ män 61. Livslängden är ingen stor skillnad i landet men i jämförelse med Sverige där medellivslängden är 83/79. Medellivslängden är alltså ca 15 år högre i Sverige.

Läs- och skrivkunnighet: Kvinnor 46 % män 49 %. Män har lite högre läs- och skrivkunnighet men ingen större skillnad. En analys man kan se är att läs- och skrivkunnigheten är klart mycket högre än andelen som går i skolan. Många lär sig alltså att läsa och skriva utanför skolan vilket visar på en drivkraft till att kunna lära sig läsa och skriva.

Utbildning: Kvinnor 3,2 år/ Män 6,7 år. Här är det en tydlig skillnad mellan män och kvinnor. Män som läser i skolan läser över dubbelt så lång tid som kvinnor gör. Nivån ligger trots stor skillnad mellan könen långt under antal skolår i Sverige i och med den obligatoriska skolan i Sverige.

Inkomst: kvinnor 1,349 ppp/ Män 1,930 ppp. Kvinnor tjänar 33 % mindre än män. I Sverige tjänar kvinnor 21,2 % mindre än män.

Human Developments Reports(2013) hämtat från: http://hdr.undp.org/en/content/table-4-gender-inequality-index (2014-10-10)

Human developments reports(2013) hämtat från: http://hdr.undp.org/en/content/table-5-gender-related-development-index-gdi (2014-10-10)

Annonser
Categories: Haiti | Etiketter: | Lämna en kommentar

Haiti- historiskt arv

Det är oklart hur länge landet har varit bebott men fram till 1492 då Christoffer Columbus erövrade Haiti och förkarade ön som spanskt territorium efter en utplåning av de inhemska indianerna levde endast indianer på platsen. Flera länder gick längre och länge in på ön. 1697 övergav Spanien Haiti till Frankrike. Frankrike tog då 3 miljoner slavar från Afrika till odlingarna på Haiti. Industrin började då blomstra i landet och Haiti blev den rikaste Franska kolonin efter stora odlingar av Kaffe, socker och bomull.

Under slutet av 1700-talet gjorde 500 000 av slavarna uppror, 1802 skickade Napoleon 20 000 soldater för att återställa slaveriet men misslyckades. Slavarna lyckades få Haiti självständigt år 1804. Haiti blev då fösta självständiga stat i Latinamerika. Upprorsledaren Toussaint l´Ouverture befriade slavarna och lämnade ut jorden till slavarna. Han förnyande handelsvägarna till USA och Storbritannien. Tillvägagångsättet för självständigheten var väldigt annorlunda då det kom genom ett slavuppror. Självständigheten fick dock inte landet på fötter då det inte blev några demokratiska val. En rik elit tog makten och dödade alla den lilla återstoden av vita. Haiti behöll det franska språket även om de dödade alla franskmän som var kvar på ön.

Politiska oroligheter fanns ständigt i Haiti och under sin tid som självständighet har 32 staskupper skett. mellan 1915 och 1934 ockuperades ön av USA. Detta då USA redan tidigare hade ockuperat dominikanska republiken som var på östra sidan av ön.

USA ockuperade ön 1915 till 1934. Anledningen till att USA ockuperade Haiti var att de dödat amerikanska soldater. USA styrde landet på ett amerikanskt sätt och det utvecklade en brutal milis. Ockupationen splittrade landet mycket. Den amerikanska ockupationsmakten etablerade även en gräns mellan Haiti och Dominikanska Republiken.

Från 1957-1986 regerade familjen Duvalier. Papa Doc styrde landet 1951-1971 fram till sin död 1971. Senare efterträdde hans son Baby Doc som styrde landet fram till 1986. Papa Doc lämnade över landet som ett av det fattigaste i världen. Alla biståndspengar som kom in till landet gick direkt in på Papa Docs konto. Duvalierregimerna skapade en privat armé och dödspatruller som kallades ”Tonton Maxoutes”. Dem dödade minst 30 000 – 40 000 människor. USA gjorde stora investeringar i Haiti under 70-talet. USA har framförallt skickat både ekonomiskt och militärt stöd till regimen sedan mitten av 1980-talet. Många flydde från landet i exil till USA och Kanada men främst till Québec för att det var franskspråkigt.

Efter 300 år av politiskt kaos så är det inte så konstigt att landet ser ut som det gör.

Historisk arena ”Haiti självatändigt efter slavuppror” hämtat från:  http://historiskarena.se/1januari1804.html

Globalis ”Haiti” hämtat från: http://www.globalis.se/Laender/Haiti

Time ” The Death and Legacy of Papa Doc Duvalier” hämtat från: http://content.time.com/time/magazine/article/0,9171,876967,00.html

Gogilesgo” Francois ´Papa Doc Duvalier” hämtat från: http://www.gogilesgo.com/biographies/papadoc.htm

Categories: Haiti | Etiketter: | Lämna en kommentar

Hälsa i Haiti

Hälsan i Haiti har i alla kategorier en väldigt låg nivå. Barnadödligheten är väldigt stor men har ändå minskat kraftigt sedan 1990. 1990 omkom 140 av 1000 barn 0-5 år, år 2012 var denna siffra nere på 74 per 1000 barn. Detta en är en minskning med 44 %. Landet har fått tillgong till en större mängd läkemedel. Idag har 65 % av hushållen vatten jämfört med 36,5 % 1995. De flesta sjukdomar har minskat kraftigt, den extrema fattigdomen har minskat från över 50 % till att den idag ligger på 24 %. Hälsan i Haiti är starkt kopplad till ekonomin då 1 % av Haitis invånare står för nästan 50 % av landets tillgångar. Klyftorna blir då väldigt stora i landet. Kvinnorna i landet har under åren fått allt mer hjälp med undersökningar och användning av preventivmedel vilket har lett till att färre barn föds. Detta leder till att de barn som föds klarar sig bättre och mödrarna kan ta hand om dem på ett bättre sätt. Antalet människor som dött i Aids under senare år minskat på grund av det allt större användandet av preventivmedel. Antalet ligger dock fortfarande på en hög nivå och 2012 omkom över 6000 människor.

Befolkningspyramiden i Haiti har varit stabil och visar på ett jämn ökande befolkningsmängd. Det man kan se är att yngre människor påverkades allvarligare av jorbävningen.

Det man tydligt kan se på diagrammet är att det är väldigt avvikande år 2010. Anledningen till detta är att en väldigt kraftig jordbävning inträffade då. Det finns en väldigt oklar bild av hur många som omkom. Det finns uppgifter allt mellan 27 000 upp till 330 000 omkomna. Röda korset har meddelat att 217 300 omkom. I samband med jordbävningen förstördes 80-90 % av bebyggelserna i de mest drabbade områdena. Genom diagrammet kan vi utläsa att barn är de som drabbas mest av jordbävningen.

Kolera är ett stort problem i Haiti, nivån börjar nu går ner succesivt. Under 2010 dog över 3 Haitier om dagen av kolera. Över 8000 Haiti hade år 2012 avlidit av kolera. Över 650 000 har insjuknat i sjukdomen. Eftersom det finns stora problem med rent vatten har koleran spridits mycket då kolera sprids med vatten. Detta har delvis tillkommit som en direkt följd av jordbävningen när tillgången på rent vatten sjönk drastiskt i landet. Sjukdomen har spridit då Nepalesiska fredsstyrkor hade med sig den 2010. FN har tvingats ta ett stort ansvar i kileraspridningen i Haiti. Insatser har lett till att det idag endast är 30 personer som omkommer per så. Koleran var alltså ett problem under en kort period men tack var hjälporganisationer har koleran nästan utrotats i landet. Av hjälporganisationer fick de 70 miljoner dollar som skulle förbättre hälsovården och förbättre tillgångarna till rent vatten.

diagram barndödlighet

Källförteckning

Globalis (2013) ”Antal barn som dör före fem års ålder per 1000 levande födda.” Hämtat från http://www.globalis.se/Laender/Haiti/(show)/indicators/(indicator)/121 (2014-09-12)

Furuvik, Agneta (2013) ”FN stäms för koleraepedemi på Haiti” Hämtat från  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5669938 (2014-09-19)

Stavås Meier, Pia (2013) ”Haiti tre år efter jordbävningen” Hämtat från http://blog.redcross.se/2013/01/14/haiti-tre-ar-efter-jordbavningen/ (2014-09-19)

Categories: Haiti | Etiketter: | Lämna en kommentar

Presentation av Haiti

 

Huvudstad: Part-au- Prins

Språk: Franska, Kreol

Religioner: 80% katoliker, protestanter  16%, annan religion 4%

Befolkning: 10 miljoner

Human Development Index: 161 av 187

Valuta: Gourde, US-dollar

 

haiti flaggahaiti karta

Categories: Haiti | Etiketter: | Lämna en kommentar

Blogga med WordPress.com.