Kambodja

Index Kambodja

Kambodja har ett BNP/capita på 2150 PPP år 2012 i jämförelse med Sverige som år 2012 hade ett BNP/capita på 34945 PPP. Kambodjas GDI ligger på en skala på 0,909 år 2013 och Sverige har ett GDI på 1,004. HDI har en skala mellan 0-1 där 1 är bäst. Kambodja ligger på 0,584 år 2013 och Sverige ligger på 0,898.

Om man tittar på statistiken mellan Sverige och Kambodja så kan man se att Kambodja har ett mycket lägre BNP/capita än vad Sverige har. Man kan också tydligt se att Sverige har ett betydligt högre HDI än Kambodja. Däremot så har länderna väldigt lika statistik när det gäller GDI.

Att Kambodja har ett lågt BNP/capita och ett lågt HDI tror vi hänger ihop eftersom att BNP handlar om ekonomi och har landet en dålig ekonomi så är det inte så konstigt att landet inte har råd med t.ex. sjukvård eller utbildning som HDI handlar om. För att om landet har dåligt med pengar så har man inga pengar att lägga på välfärd. GDI har inte med ekonomi att göra på samma sätt som HDI har.

Utifrån Kambodjas höga GDI värde så kan man tro att de nästan har samma jämnställdhet som Sverige. Dock så ändras den uppfattningen när vi går in och tittar närmare på statistiken. Man finner Kambodja på plats 105 på världsrankingen av GDI. Om man tittar på medellängden som flickor och pojkar går i skolan så kan man se att det finns en stor skillnad då pojkar går i snitt 5,0 år i skolan och flickor 3,2 år i skolan. Även lönen mellan flickor och pojkar skiljer sig åt. Kvinnor tjänade i snitt 2410 PPP dollar under 2013 och män tjänade 3220 PPP dollar år 2013

. solen2008_1_18_11_11_8

 

 Globalis ”Kambodja” hämtat från http://globalis.se/Laender/Kambodja/(show)/indicators/(indicator)/16299

Globalis ”Kambodja” hämtat från http://globalis.se/Laender/Kambodja/(show)/indicators/(indicator)/16472

Globalis ”Kambodja” hämtat från http://globalis.se/Laender/Kambodja/(show)/indicators/(indicator)/549

hdr ”Kambodja” hämtat från http://hdr.undp.org/en/content/table-5-gender-related-development-index-gdi#g

Bild ”Kambodja” hämtat från http://www.backpacking.se/ShowPhoto.asp?PhotoId=371129

// Frida & Emelie

Annonser
Categories: Kambodja | Etiketter: | Lämna en kommentar

Det historiska arvet i Kambodja

I slutet av 1800-talet styrde mer eller mindre grannländerna Thailand och Vietnam över Kambodja. När Vietnam senare skar av en del av Kambodja sökte landet hjälp av Thailand. Detta för att undvika att helt koloniseras av Vietnam. Thailand fick då nästintill full kontroll över landet. Då sökte landet istället hjälp av Frankrike. År 1863 gjorde Kambodja ett avtal med Frankrike om beskydd. Priset för detta avtal var att Kambodja reducerades till en hårt beskattad, risproducerande koloni. Detta var de enda fram till andra världskriget då en självständighetsrörelse utvecklades i landet. År 1945, när Japanerna var på väg att förlora kriget, utropades ett självständigt Kambodja med den unge Norodom Sihanouk som kung.  Fransmännen återvände dock bara några månader senare, så friheten varade inte så länge. Följande år använde den franska kolonialmakten Kambodja som bas för sitt krig mot Vietnam. Den 9: onde november år 1953 fick Kambodja sin självständighet efter förhandlingar med Frankrike.

År 1975 så kom ett parti vid namn röda Khmerer till makten i Kambodja. De var ett kommunistiskt politiskt parti som styrdes av Pol Pot. Man delade in folket i två olika grupperingar. De gamla och de nya människorna. De nya människorna var folket som bodde i staden och de gamla var dem som bodde på landsbygden. Man ville skicka alla ut på landet för att dem skulle arbeta. Man avrättade människor som man trodde var emot revolutionen och även dem som tillhörde en annan folkgrupp än Khmererna. Under 4 år så tror man att kommunisterna dödade runt 1,5–1,7 miljoner människor.

Med tanke på att landet många år var koloniserat av Frankrike är det inte alls konstigt att landets ekonomi ser ut som det gör. För att landet blev hårt beskattat av Frankrike och de utnyttjade landets resurser. Landets kolonisering tog hårt på dem och efter något sådant tar det många år för ett land att återhämta sig, men vi tror att det på sikt kan bli bra. Att landet idag inte har så stor utrikeshandel kan beror på att landet har varit koloniserat av Frankrike som då tog stora delar av landets resurser. Vilket ledde till att landet inte kunde exportera några varor. Vi tror att landet fortfarande håller på att bygga upp handeln efter det. Att landet idag består av 95 % Khmerer är inte så konstigt eftersom att alla andra folkgrupper avrättades på 70-talet. Vi tror att det i framtiden kommer att finnas större andel av andra folkgrupper i landet eftersom att det redan har tillkommit 5 % människor av andra folkgrupper.

banner_1900x831_kambodja

Källor:

Levande historia ”kambodja” hämtat från http://www.levandehistoria.se/lattlast/vara-teman/brott-mot-manskligheten/kambodja

Levande historia ”kambodja” hämtat från http://www.levandehistoria.se/kambodja-fyra-ars-terrorvalde-med-mord-och-svalt/kambodja-dagbok/i-kambodja

Landguiden ”Kambodja” hämtat från http://www.landguiden.se/Lander/Asien/Kambodja/Aldre-Historia

Regeringen ”Kambodja” hämtat från http://www.regeringen.se/content/1/c6/01/39/75/91bf2041.pdf

Bild ”Kambodja” hämtat från http://www.jambotours.se/wp-content/uploads/2013/07/banner_1900x831_kambodja.jpg

//Frida & Emelie

Categories: Kambodja | Etiketter: | Lämna en kommentar

Hälsan i Kambodja

Kambodja

När vi har försökt ta reda på Kambodjas hälsostatus i samhället och den eventuella förbättringen av den så har vi börjat med att undersöka statistik från 2005 och sedan jämfört med statistik från 2010, respektive 2011.(det senaste som gick att få tag i som verkade trovärdigt) Vi tittade på tre olika faktorer som vi ansåg kan beskriva hälsostatusen i Kambodja. De faktorer vi har valt att titta på är följande;

  • Spädbarnsdödlighet, antal per 1000 födda
  • Antal män respektive kvinnor som använder kondom vid högrisksamlag, räknat i procent
  • Hiv smittade, räknat i procent

Vi ska börja med att titta på siffrorna från år 2005. Spädbarnsdödligheten var då 56 stycken av 1000 födda. 0,8 procent av befolkningen var hiv smittade. Antalet män som använde kondom vid högrisksamlag var 84,4 %. Tyvärr hittade vi ingen statistik på hur många kvinnor som använde kondom vid högrisksamlag år 2005.

Om man sedan tittar på de senare sifforna, tagna från år 2010 respektive 2011 så kan man se en förändring. Spädbarnsdödligheten har minskat till 36 stycken av 1000 födda. Procentuellt var 0,6 av befolkningen HIV smittade. Antalet män som använde kondom vid högrisksamlag var 89,8 %. Antalet kvinnor som använde kondom vid högrisksamlag var 57,4%.

Med hjälp av statistiken från www.globalis.se kan man dra slutsatsen att landet har gjort en positiv utveckling då statistiken har blivit bättre. Tyvärr så kan man se att vi inte kunde hitta någon statistik på hur många kvinnor som använde kondom vid högrisksamlag år 2005. Detta gör att det är omöjligt för oss att dra någon slutsats kring om det har blivit bättre eller sämre. Det som ändå gör att vi väljer att ha med hur många kvinnor som år 2010 använde kondom vid högrisksamlag är för att vi ville se om det är någon skillnad mellan män och kvinnor. Vi kan genom att studera statistiken från 2010 se att det är betydligt fler män än kvinnor som använder kondom vid högrisksamlag. Detta kan vara ett tecken på att män generellt har det bättre än vad kvinnor har det i landet. Tros att vi med hjälp av denna statistik kan dra slutsatsen att hälsostatusen i landet har gjort en positiv utveckling, så får vi inte glömma att hälsostatusen fortfarande är långt ifrån så bra som den är i Sverige. För att om vi tittar på www.globalis.se och undersöker siffror från 2010 i Sverige så får vi följande resultat;

  • Spädbarnsdödligheten var 2 per 1000 födda
  • Hivsmittade 0,2 %

Tyvärr hittade vi inga uppgifter på hur många män respektive kvinnor som använde kondom vid högrisksamlag, men genom att studera siffrorna ovan så kan vi ändå konstatera att hälsostatusen i Kambodja är betydligt sämre än hälsostatusen i Sverige. En av anledningarna till att siffrorna fortfarande ser relativt låga ut är på grund av landets fattigdomsproblem.  På http://www.landguiden.se så kan man se att en fjärdedel av Kambodjas invånare lever under den nationella fattigdomsgränsen. Vilket gör att man inte har råd med sjukvård som i sin tur leder till att många spädbarn dör på grund av att man inte kan föda på sjukhus. Man har inte råd med preventivmedel som kondomer. HIV förekommer även om det har bromsats in, men många lever i dåliga förhållanden vilket leder till sjukdomar och ohälsa.

Av: Emelie och Frida, Sa12

Categories: Kambodja | Etiketter: | Lämna en kommentar

Presentation av Kambodja

Kambodja är ett LDC-land som ligger i Sydostasien och gränsar mot Thailand i väst och Vietnam i öst. Där bor 15 miljoner invånare på en yta av 181 035 kvadratkilometer. Huvudstaden heter Phnom Penh och majoriteten av befolkningen är buddhister. Man talar främst Khmer men också franska och engelska. Dem etniska grupperna är till 90 % Khmer, 5 % vietnameser, 1 % kineser och resterande 4 % tillhör ingen etnisk grupp. Kambodja var ”lillebror” i Sydostasien och fick därmed rätta sig mycket efter Thailand och Vietnam som då och då tog kontroll över landet. Kambodja bad då Frankrike om hjälp. Som utbyte så blev Kambodja en fransk koloni år 1863. Men landet är idag ett fritt och självständigt land som styrs genom demokrati sedan år 1993.

untitledcbjiashask

Categories: Kambodja | Etiketter: | Lämna en kommentar

Skapa en gratis webbplats eller blogg på WordPress.com.