Madagaskar

Indexjämförelse Madagaskar

Skärmklipp ölsdkfj

Madagaskar
HDI- Plats 155/ca 180 länder
GDI- Plats 99/ ca 180 länder
BNP- 447/capita

Sverige
HDI- Plats 12/ca 180 länder
GDI- Plats 6/ ca 180 länder
BNP- 55072/capita
Det är väldigt stor skillnad på BNP i Madagaskar respektive i Sverige och det beror på att 81,3 % av Madagaskars befolkning lever i extrem fattigdom. Den politiska oron har bidragit till en dålig ekonomi och det gör att Madagaskars BNP är så lågt till skillnad från Sverige.

Tabellen visar att Sverige har högre GDI än Madagaskar eftersom Sverige ligger på en betydligt högre ranking i listan av United Nations Development Programme. Det kan bero på att alla kvinnor i Sverige ofta får chansen att gå längre i skolan eftersom giftermål och barnafödande i tidig ålder är väldigt ovanligt. Kvinnor och män i Sverige studerar ungefär lika länge, det är till och med så att kvinnor ofta studerar lite längre än männen men det visar sig tyvärr inte i lönerna. I Madagaskar däremot går männen längre i skolan än kvinnorna och då har chans till bättre arbete. Alltså är det vanligt att mannen arbetar och tjänar mer än kvinnan då hon förväntas ta hand om familj och hemmet.

Sverige har även en högre rankning på listan av HDI (Human Development Index). HDI-värdet för ett land får man fram genom att väga ihop mått för utbildningsnivå, förväntad medellivslängd och inkomstnivå. Därför kan Sveriges högre rankning i listan bero på att levnadsstandarden är högre i Sverige, vi lever längre här än i Madagaskar (Medellivslängd i Sverige – ca 82 år, i Madagaskar – ca 67 år). Detta kan bero på att vi i Sverige har tillgång till rent vatten, fri sjukvård och tryggare miljö. I Madagaskar har man näst intill gratis sjukvård men på grund av väldigt långa väntetider hinner inte alla få den hjälp som behövs och kan därför insjukna i tidigare ålder, och det påverkar livslängden.

I Sverige har man även obligatorisk skolgång upp till årskurs 9, och det är nästan 100% som går alla de åren, det är väldigt ovanligt att en elev hoppar av. I Madagaskar är det också skolplikt, men endast upp till 13 års ålder. Tyvärr hoppar väldigt många barn i Madagsaskar av skolan tidigt för att börja arbeta. Efter den politiska oron drabbat landet har de siffrorna ökat. De madagasker som går i skolan går alltså inte lika många år som skolbarn i Sverige gör, och de elever som ändå fortsätter att läsa på universitet, väljer ofta att studera utomlands om de har möjlighet till det. Detta på grund av den bristande kvalitén på den madagaskiska undervisningen, det politiska förtrycket som finns i landet och det bristfälliga studiestödet för eleverna. Det högutbildade madagaskerna väljer troligtvis att studera och arbeta i ett annat land där de kan få bättre studiekvalité och bättre löner. Det är vanligt att flytta till Frankrike. Det gör att landet förlorar många högutbildade individer till andra länder.

The World Bank (2013) http://data.worldbank.org/indicator/NY.GNP.PCAP.PP.CD (2014-10-13)
United Nations Development Programme (2013) http://hdr.undp.org/en/content/table-5-gender-related-development-index-gdi#g (2014-10-13)

/Johanna & Gabriella

Annonser
Categories: Madagaskar | Etiketter: | Lämna en kommentar

Historiskt arv Madagaskar

Madagaskar är ett fattigt land som är beroende av bistånd, men de politiska oroligheterna har gjort det svårt att förbättra ekonomin för landet och befolkningen. Landets befolkning har ursprung från många olika håll. Befolkningen är framförallt från Afrika och Indonesien, men det finns även arabiskt och indiskt påverkan.

Runt 600-talet etablerar araber olika handelscenter.  Från denna tid hittade man den första nedskrivna historian. Handelsmän från Europa kom i kontakt med landet runt 1500-talet. Efter ca 100 år byggde fransmännen handelsstationer på öns kust. Efter det så besöktes Madagaskar av européer från och till.

År 1885 blev Madagaskar en fransk koloni vilket ledde till att fransmännen tog all makt över ön tio år senare.   När världskrigen senare bröt ut deltog malagassiska styrkor tillsammans med fransmännen i striderna. Efter det växte en nationalistisk rörelse fram. Man gjorde uppror år 1947 men slogs ner av franska styrkor varav 80 000 dog.

År 1956 genomförde Frankrike ändringar i sitt styre och införde allmän rösträtt. Två år senare blev landet erkänt som ett oberoende område av det franska samväldet. Madagaskar blir självständigt år 1960.

Vid självständigheten valdes ledaren av Madagaskars socialdemokratiska parti Philibert Tsiranana. Han blev alltså landets första president. Tsiranana fick avgå på grund av uppror och oroligheter. Överste Didier Ratsiraka tog hans plats som president var kvar i 16 år. Under hans tid som president ökade oron i samhället på grund av låg arbetslöshet, korruption, kriminalitet och brist på matvaror. Detta ledde till att det år 1985 blev våldsamma demonstrationer. Det kom krav om flerpartisystem och fria val. Efter dessa demonstrationer verkställdes det och censuren upphävdes. Landet blev drabbat av en ny politisk kris år 2002 då presidentkandidaterna Ratsikara och Marc Ravalomanana förklarade sig som vinnare av valet. Ravalomanana blev senare president när Ratsikara flydde landet. Följande år var relativt stabila och ekonomin förbättrades. År 2009 tog Andry Rajoelina platsen som president genom en statskupp. Han har styrt landet sedan dess. Hans styre är inte erkänt av omvärlden.

På grund av den politiska oron har landet förlorat mycket pengar och har försatt väldigt många människor i fattigdom och ohälsa. Landet har blivit isolerat från bland annat internationellt sammarbete. Det gör att befolkningen inte får den hjälp från omvärlden som de behöver. Den politiska oron gör att turismen minskar och att landet betraktas med misstänksamhet av investerare. Det är bra att censuren har blivit upphävd och att de har folkomröstning. Man har försökt att göra politiken till det bättre, demokratin har utvecklats till viss del.

Landet har nyss bytt president och vi tror att han blir mer accepterad av omvärlden.  Därför tror vi att situationen i landet kommer bli bättre. Om ett tag kanske man startar och förbättrar internationella sammarbeten.  Detta leder eventuellt till att människors levnadsstandard förbättras.

Källor:

Globalis (2014) http://www.globalis.se/Laender/Madagaskar (29-09-2014)

Landguiden (2011-2014) ”äldre historia, modern historia, aktuell politik” http://www.landguiden.se/Lander/Afrika/Madagaskar (29-09-2014)

NE.se (2014) www.ne.se/enkel/madagaskar/historia (29-09-2014)

/Johanna och Gabriella

Categories: Madagaskar | Etiketter: | Lämna en kommentar

Hälsa i Madagaskar

Madagaskar antal invånare

Befolkningen i Madagaskar har bara ökat de senaste åren, och befolkningen blir bara äldre. År 1960 var befolkningsantalet uppe i 5 226 922 personer och har ökat ca 18 miljoner på 52 år (år 2012 var befolkningen uppe i 22 005 222 invånare). Om vi jämför med Sverige så ser vi stor skillnad. År 1960 var befolkningsantalet i Sverige 7 526 139 och år 2012 hade befolkningsantalet blivit 9 495 392. I Sverige har befolkningen alltså ökat med nästan 2 miljoner människor samtidigt som befolkningen på Madagaskar har ökat med ungefär 18 miljoner under 52 år. Vi kan se att Sverige hade högre befolkningsantal år 1960 men att Madagaskar har ökat väldigt mycket de senaste 50 åren. Detta beror bland annat på att det föds mycket fler barn i Madagaskar på grund av att det är väldigt låg användning av preventionsmedel i Madagaskar jämfört med Sverige: År 1996 använde 19.4 % preventionsmedel i Madagaskar och samma år använde 75.2 % preventionsmedel i Sverige.

Medellivslängd 2012
Sverige:
84 – kvinnor
80- män

Madagaskar:
69- kvinnor
65- män

Madagaskar är ett av världens fattigaste länder där upp till 70 % av befolkningen lever i fattigdom. Landet plågas periodvis av torka och undernäring är ett stort problem pga. av bl.a. torkan. Upp till omkring två tredjedelar av landsbygdsbefolkningen lider av ständig brist på livsmedel. I städerna är det endast ungefär hälften av befolkning som har tillgång till tillfredsställande sanitet och ca 78.2 % av stadsbefolkningen har tillgång till rent vatten. På lansbygden är det däremot betydligt svårare att få tag på vatten, 35.4 % av befolkningen har tillgång till vatten.

Ett svårt problem i Madagaskar är malaria och det är hög smittrisk i hela landet. Malariaparasiten trivs bäst i varmt och fuktigt klimat, och pga. klimatförändringar har temperatur och nederbörd ökat och därmed har även malariamyggans levnadstid förlängts. Malaria är en infektionssjukdom som börjar med feber och frossa. Efter några dagar går går febern ner men kommer senare tillbaka. Om inte infektionen behandlas kan organ i kroppen ta skada till exempel hjärnan eller levern. Det finns inget vaccin mot malaria men den går att bota med hjälp på sjukhus. Sjukvården i Madagaskar är i princip avgiftsfri, men för att få vård och medicin är det mycket långa väntetider och därför får inte alla den hjälp de behöver i tid. I Sverige har det inte funnits malaria sedan 1933, men innan det var malaria en vanlig sjukdom i hela Europa. Den kallades i Sverige för sumpfeber eller frossa och i slutet av 1800-talet fick tusentals människor malaria varje år.

Det är bra att Madagaskar i princip har avgiftsfri sjukvård så även de väldigt fattiga kan ha råd med hjälp. Problemet här är då de långa väntetiderna då många inte kan få hjälp i tid. Detta påverkar livslängden hos många eftersom både barn, vuxna och äldre inte får den hjälp de behöver och kan dö mycket tidigare än vad de annars hade gjort om de fått hjälp i tid. Om man lyckas korta ner väntetiderna tror vi att hälsan skulle förbättras väldigt mycket hos Madagaskars befolkning, och medellivslängden skulle därför öka.

CIA (2012)”People and Society” https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ma.html (2014-09.19)

Globalis (1960-2012)”Befolkning” http://www.globalis.se/Laender/Madagaskar/(show)/indicators (2014-09-19)

Nationalencyklopedin (2014)  http://www.ne.se/enkel/malaria (2014-09-19)

Gapminder (1960-2012)“Population” http://www.gapminder.org (2014-09-19)

Landguiden (1960-2012) http://www.landguiden.se/Statistik/BefolkningSprak?id=584#countries=MDG (2014-09-26)

/Johanna & Gabriella

Categories: Madagaskar | Etiketter: | Lämna en kommentar

Presentation av Madagaskar

Madagaskar

Huvudstad: Antananarivo

Befolkning: 22 005 222 (år 2012)

Religion: Traditionellt troende 52 %, kristna 41 %, muslimer 7 %

Språk: Franska, Malaganska, Engelska

Valuta: Ariary

Statsskick: Republik

Madagaskar som ligger utanför Afrikas östkust är världens fjärde största ö. Öns isolerade läge gör att ca 90 % av djur och växtlivet är endemiskt, vilket betyder att det är unikt för just denna ö och inte finns någon annan stans i världen. Myndigheter i landet har gjort stora områden av landytan till naturskyddsområden. Trots detta hotas djur- och växtlivet av och avskogning.

Landets utveckling har bromsats av politisk oro och korruption. Idag styrs landet av president Andry Rajoelina. År 2009 tog han makten genom en statskupp och han har styrt landet sedan dess.

Madagaskar producerar mer kaffe och vanilj än något annat land i hela världen, det är alltså deras viktigaste exportvara.  Andra viktiga exportvaror är sockerrör, nejlika, ris, kakao, bönor, kassava, jordnötter och nötkött. Även turismen är en viktig inkomstkälla för landet. BNP per person år 2013 var 470 US dollar.

images   canstock10172430

 

/ Johanna och Gabriella

Categories: Madagaskar | Etiketter: | Lämna en kommentar

Skapa en gratis webbplats eller blogg på WordPress.com.