Malawi

Indexjämförelse i Malawi

Vi har jämfört Malawis GDI, HDI och BNP/capita med Sveriges och har hittat både likheter och olikheter mellan de två länderna.

Befolkningen i Malawi har en rätt så låg kunskapsnivå och ett ohälsosamt liv om man kollar på deras HDI som ligger på ca 0.414 . På en skala från 0 till 1 så är det värdet väldigt lågt. Jämför man med Sverige som har ett väldigt högt HDI, på ca 0.898, så har Sveriges befolkning en mycket bättre levnadsstandard och bättre mänsklig utveckling än man har i  Malawi. Vi tror att detta beror på att befolkningen i Malawi har en väldigt låg kunskapsutveckling och att det beror mycket på den brittiska koloniseringen år 1891 och upproren som uppstod då. Vi tror även att slavhandeln som ägde rum 1824, redan innan koloniseringen, har lagt grund till en dålig ekonomi som sedan även har påverkat landets mänskliga utveckling. Vi tror även att den mänskliga utvecklingen försämras då Malawis befolkning drabbas av många sjukdomar, så som HIV/AIDS epidemier.

När vi istället har undersökt Malawis BNP per capita och jämfört det med Sveriges uppstår en otroligt stor skillnad mellan länderna. Enligt nya uppgifter så tjänar en individ i Malawi ungefär 224 USD per år, medans man i Sverige tjänar 44161 USD per år. Vi tror att Malawis BNP är så låg på grund av deras mycket dåliga ekonomiska ställning som de haft i en väldigt lång tid nu. Vi tror att landets dåliga ekonomi beror mycket på platsen Malawi ligger på. Området drabbas av översvämningar och andra naturkatastrofer väldigt ofta, vilket kostar mycket pengar och förstör och förhindrar där med utvecklingen att gå framåt. Vi anser också att deras odling av olika råvaror minskar inkomsterna betydligt, då det kostar mycket mer att köpa färdiga produkter än att köpa råvaran som den är.

Slutligen så har vi jämfört jämställdhetssituationen mellan Sverige och Malawi och här ser vi inte mycket skillnad mellan de två länderna. Vi har då kollat på en skala från 0 till 1.5 och här ligger Malawi på 0.891 medans Sverige ligger på 1.004. Bäst på skalan vad det gäller jämställdhet ligger Estland på 1.042. Vi tycker att Malawi, jämfört med världens andra länder ligger bra till och vi tror att jämställdheten ökat i landet för att kvinnorna är mer politiskt engagerade och är jämlika ledare i samhället. Malawi har insett att man i landet behöver ett mer jämställt land för att öka den mänskliga utvecklingen i landet, vilket de är i stort behov av. Här ser vi alltså en samband mellan HDI och GDI, då man i Malawi nu vill skapa samband mellan de två indexen för att skapa en fungerande situation i landet.

Tradingeconomics (2014) ”Malawi – BNP per capita”. Hämtat från: http://sv.tradingeconomics.com/malawi/gdp-per-capita

Globalis (2013) ”Malawi”. Hämtat från: http://www.globalis.se/Laender/Malawi/(show)/indicators/(indicator)/549

Globalis (2013) ”Malawi” Hämtat från: http://www.globalis.se/Statistik/GDI-jaemstaelldhetsutveckling

dsc_0285ANGELICAS

En man som visar ett av de vanliga jobben i Malawi, plocka bananer. http://nojesguiden.se/blogg/pelle-tamleht/malawi-cyklar-och-bananer

En kvinna som arbetar vid en dator. http://fufkorrespondenterna.com/category/jamstalldhet/

 

 

 

 

Annonser
Categories: Malawi | Etiketter: | Lämna en kommentar

Malawis historia

Malawi har en stor och händelserik historisk bakgrund.

I Malawi levde de olika stammarna åtskilda i så kallade acefala samhällen, dvs de levde i landet utan en central politisk ledning fram tills år 1400 ungefär. Man bildade kungadömet Marawi på slutet av 1400 talet och det var i de södra delarna av Shirefloden. Namnet Malawis ursprung är alltså ifrån det historiska kungadömet, Marawi.

När sultanen av Muscat kom in i landet 1824 så öppnades fria vägar till slavhandel, viket ledde till att Malawi under många år hölls under slavhandel av araberna. Araberna betedde sig barbariskt mot slavarna. De tillfångatog friskna kvinnor, män och barn och de sjuka lät dem döda direkt. Man tvingade slavarna att bli skickade över Malawisjön där man senare fick vandra i 3-4 månader för att ta sig till hamnstaden Kilwa. Många folkgrupper var på flykt från den arabiska slavhandeln, de folkgrupper var då chewa, tumbuka och tonga.

Det var först när britterna år 1891 kom in i landet som slavhandeln avslutades. De gav ett nytt namn till landet – Nyasaland (sjölandet). Personen man har att tacka för att slavhandeln äntligen slutade är David Livingstone. Han var en upptäcktsresande och såg vilken katastrof Malawi levde i, han åkte hem och lyckades som tur var påverka människorna hemma och det var efter det man gick in i Malawi och började påverka.

Malawi må ha blivit räddade av britterna, men på samma gång blev invånarna missnöjda på annat sätt. Efter några år blev landet en brittisk koloni och det ledde till att landet drabbades på olika sätt – Skatterna ökade, vilket ledde till att penningekonomin startades. Man skapade en administration och lagstiftning då man genom den koloniala produktionen ville kunna kontrollera folket. År 1915 skapades ett uppror av befolkningen i Malawi då man var mycket missnöjda med den brittiska koloniseringen. Och ur detta startades inhemska organisationer och den som påverkat landet otroligt mycket, som finns kvar än idag, heter NAC (Nyasalands kongressparti). Det här partiet ledde Malawis självständighetskamp framåt och leddes av Hastings Kamuzu Banda som blev partiledare 1958. Många av de huvudansvariga för partiet blev fängslade eftersom britterna blev irriterade av deras allvarliga motstånd.

Storbritannien bestämde sig för att de ville komma fram till en fredlig utgång och frigav de fängslade, vilket ledde till att partiet blev alltmer framgångsrikt. 2 år senare skapades ett inre självstyre och då utsåg man Banda till premiärminister. 1964 blev Malawi ett självständigt land och man lät då Banda bli president över landet.

Vi har dragit slutsatsen att Malawi har blivit ett mer självständigt och tryggt land jämfört med hur det såg ut under slavhandelstiden. Britternas kolonisering påverkade Malawis befolkning och gjorde att de vågade stå upp för sig själva. Dock gjorde även koloniseringen att landet blev fattigt eftersom britterna tog deras resurser. Vi tror att Malawi har en ljud framtid och att det kommer att lyckas fånga en hållbar ekonomi.

 

Källförteckning: Landguiden (2013) ”Äldre historia, Malawi”  Hämtat från: http://www.landguiden.se/Lander/Afrika/Malawi/Aldre-Historia

Diva-portal (1997) ”Malawi efter Banda” Hämtat från: http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:272776/FULLTEXT01.pdf

Dubell (2007) ”Malawi” Hämtat från: http://dubell.se/node/47

slavbandaBrittiskFlagga

Barnarbetare. Källa: http://arbetaren.se/artiklar/besk-eftersmak-av-malawis-socker/

Brittisk flagga. Källa: http://www.ec2010.suntownsquaredancers.se/

Hastings Kamuzu Banda. Källa: http://www.newstimeafrica.com/archives/30412

 

Categories: Malawi | Etiketter: | Lämna en kommentar

Hälsa i Malawi

Fattigdomen i Malawi är väldigt hög, mer än hälften av befolkningen lider på grund av den. De lever på högst 1 dollar/dag och det är i landsbygden som fattigdomen är som allra störst medan inkomstskillnaderna är störst i städerna.

Dödsorsakerna som är vanligast i Malawi är malaria och undernäring och dem som drabbas mest är barnen. 4/10 barn lever ett liv som undernärda och tuberkulos är även det ett viktigt faktum till varför hälsan ser ut som den gör. Befolkningen är otroligt stor och mängden läkare är långt ifrån tillräcklig. År 2008 uppskattade man antalet läkare till 2 stycken och sjuksköterskor till 28 stycken per 100 000 invånare.

Enligt statistiken blev befolkningen under 1990-talet inte mycket äldre än 20 år gamla. Anledningen till detta är för att hälsan var otroligt mycket sämre i landet på grund av den höga bristen på tillgång till medicinska behandlingar, även brist på kunskap som man behövde för att överleva. Barnarbetet i landet ledde till att många barn i landet inte ens fick bli äldre än 15 år gamla, eftersom arbetsmiljön var under all kritik, tufft arbete utan nödvändiga resurser ledde till mycket död. Åren som varit fram tills idag har bestått av lika många antal barn mellan 0-4 år, men fler och fler överlever. Enligt statistiken uppskattas befolkningen öka väldigt mycket fram tills 2060 och anledningen till det är att resurserna blir bättre.

Statistiken visar att HIV smittade i åldern 15 till 49 år utgjorde år 1990 7,5% av befolkningen, men låg på 14% år 2000, så under 10 år så ökade HIV smittan med 6,5%. Sen dess visar statistiken att HIV smittan har smalnat av och har idag minskat med 4%, så nu ligger smittan på 10% av befolkningen. Jämför man istället åren 1990 till 2011 så har smittan ökat med hela 2,5%. Vi anser att detta tyder på en långsamt nedåtgående trend, men är fortfarande ganska hög. Jämfört med Sverige som procentuellt 1990 hade 0,1% smittade i landet och som idag ökat till 0,2% smittade, så kan man se en klar skillnad i Malawi, då smittan är otroligt mycket vanligare där.

I Malawi är antalet kvalificerade barnmorskor och andra läkare inom förlossning ganska låg. År 1992 var det endast 55% av läkarna som var kvalificerade vid de olika förlossningarna runt om i landet, men procenten kvalificerade har ökat ungefär med 15% fram tills idag.

Arbetsförhållandena i landet är en faktor som påverkar hälsan otroligt mycket, i detta fall negativt. I Malawi är jobbet med tobaksplantor väldigt vanligt och skadar arbetarna väldigt mycket. De får gå omkring utan skor i besprutade plantor som innehåller farliga gifter och dem har inte några skyddskläder heller. De dåliga lönerna gör att arbetarna inte ens har råd att köpa mat så det räcker till sig själva och för att ens ha råd med någon mat i huvud taget måste även barnen jobba.

Sammanfattningsvis beror hälsan mestadels på spridningen av HIV, undernäring, barnarbete och extrem fattigdom.

Globalis (2013) ”Malawi” Hämtat från (http://www.globalis.se/Laender/Malawi) (2014-09-19)

Globalis (2013) ”Malawi” Hämtat från (http://www.globalis.se/Laender/Malawi/(show)/indicators/(indicator)/584) (2014-09-19)

Globalis (2013) ”Malawi” Hämtat från (http://www.globalis.se/Laender/Malawi/(show)/indicators/(indicator)/407) (2014-09-19)

Landguiden (2013) ”Malawi” Hämtat från (https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.landguiden.se%2FLander%2FAfrika%2FMalawi%2FSociala-Forhallanden&h=PAQGyPhwJ) (2014-09-19)

Swedwatch (2013) ”Malawi” Hämtat från (http://www.swedwatch.org/sites/www.swedwatch.org/files/Tobak_i_Malawi_0.pdf) (2014-09-19)

malawi

En arbetande kvinna ute på åkern.

Källa: http://www.adra.se/artikel/472/malawi-afrikas-varma-hjarta.aspx

Categories: Malawi | Etiketter: | Lämna en kommentar

Presentation av Malawi

Malawi ligger i sydöstra Afrika och är en inlandsstat som bland annat gränsar till Mocambique och Zambia. Huvudstaden heter Lilongwe och ungefär 670 000 människor bor där. Befolkningsmängden i landet är 16 407 000 och över hälften av befolkningen är under 15 år gamla. Landet är ganska religiöst, nästan 83 % av befolkningen är kristna, 13 % är muslimer, ungefär 2 % har andra religioner och resten av befolkningen har ingen religion. Jordbruket i Malawi utgör 82 % av deras livnäring. Malawisjön, som är Afrikas tredje största sjö, hotas av både föroreningar och överfiske. Under 1800-talet bedrevs slavhandel i landet av arabiska handelsmän. /Hanna och Frida

Categories: Malawi | Etiketter: | 1 kommentar

Skapa en gratis webbplats eller blogg på WordPress.com.