Somalia

Index Somalia

HDI mäter olika länders genomsnittliga resultat inom tre grundläggande områden: 1. Förväntad livslängd, 2. Utbildning och 3. Inkomst (BNP per invånare).

Somalias HDI värde är extremt låg. Tyvärr finns det inte så många siffror man kan gå efter. Men man beräknade att Somalias HDI låg på 0.285 år 2010. Somalia finns inte med på någon rankning, men skulle man sätta in dessa siffror i världsrankningen så skulle Somalia ligga i botten. P.g.a. att Somalia är ett farligt land så har FN svårt att göra riktiga mätningar.  För kriget och oroligheterna leder till att människor dör plötsligt, och omedvetenheten om preventivmedel resulterar i att barn kommer lika fort. Vilket gör det svårt att hålla koll på människorna i landet. Det finns inte någon regering som håller ordning på statistik i landet. Nackdelarna med att inte ha någon statistik är att man inte har någon koll på hur folket har det i landet. Statistik är ett väldigt smidigt och enkelt sätt att kolla översiktligt hur det är i ett land.

Sverige har 0.898 och ligger på 12:e plats i världsrankningen. Sverige har bland världens bästa system på att hålla statistik. Man har koll på nästan alla människor i landet. Fördelarna med att hålla bra koll på invånarna i ett land är många. T.ex. om budgeten i ett land och hur den skall fördelas inom landet.

I Somalia räknar man med att livslängden blir runt 55år. Om du jämför med hur gamla dina föräldrar är kan man tycka att det är en låg siffra. Den låga siffran kan bero på extrem fattigdom, tillgång till rent vatten, sjukdomar etc. Barndödligheten är väldigt stor och det drar ner siffran. Sveriges medellivslängd är 81.8. vi har bland världens bästa välfärd. Våra sjukhus är fenomenala och vi har kommit långt i vår medicinska utveckling. Vi är väl medvetna om kost och hälsa. Sverige har ett bra pensionssystem som försäkrar invånarna att de får en pension. Rent vatten är ingen utmaning att få. Vår barndödlighet är även låg. Det är många anledningar till att vi har det bra och då lever man länge.

I Somalia så är BNP per invånare 128 dollar medan i Sverige så är det 55072 dollar. Somalias invånare har väldigt svårt då man tjänar väldigt lite pengar. En anledning till att varför Somalia har så dålig ekonomi är för att det inte finns någon regering. Våld och laglösheten är väldigt stor. Även skatter och bidrag finns inte i landet så som i Sverige. Utan en ett riktigt styrelseskick så kan inte Somalias befolkning ha det lika bra som i Sverige. De har ingen bra industri och andra länder är inte intresserade av deras varor och tjänster.

Efter regn kommer solsken

VideoThumbHandler (1)

(2014) http://www.globalis.se/Laender/Somalia/(show)/indicators/(indicator)/549  (2014-10-10)

(2012)  http://www.so.undp.org/content/somalia/en/home/countryinfo/ (2014-10-10)

(2012) http://www.globalis.se/Laender/Somalia/(show)/indicators/(indicator)/182 (2014-10-20)

(2012) http://www.globalis.se/Laender/Sverige/(show)/indicators/(indicator)/182 (2014-10-20)

Annonser
Categories: Somalia | Etiketter: | Lämna en kommentar

Historiskt arv i Somalia

På 1880-talet var Somalia en Brittisk/Italiensk koloni.

Somalia blev självständigt 1960. Men det var inte lätt att förena de Brittiska traditionerna med de Italienska.  År 1969 gjorde armén en militärkupp, och Siad Barre blev diktator. Han omvandlade Somalia till en socialistisk stat. Ett Inbördeskrig började i Somalia 1978 när flera olika grupper försökte störta presidenten. Varje grupp leddes av en klan eller släkt. Statschefens armé slog tillbaka genom att döda och våldta människor från ledarnas klaner. Det var mycket oroligt i landet och inga speciella lagar fanns. Folket lyckades störta presidenten år 1991, men då började grupperna i stället strida mot varandra.

Striderna ledde till att jordbruket och mattransporterna inte fungerade och miljontals människor fick svälta. Dessutom var det vanligt med rån och andra brott eftersom man inte hade några riktiga lagar eller poliser som höll ordning. År 1992 skickade FN och USA soldater till Somalia för att ta vapnen ifrån de stridande grupperna och se till så att maten kom fram till de svältande. Krigsherrarna gjorde dock starkt motstånd, och efter några år lämnade FN-trupperna landet och striderna fortsatte.

Klanerna försökte ordna ett tillfälligt parlament. Men det hade ingen makt mot de islamiska domstolarna och bad därför andra länder om hjälp. I slutet av 2006 skickade Etiopien soldater som drev ut de islamiska domstolarna. Några år senare lämnade de etiopiska soldaterna landet. En somalisk regering försöker nu styra landet, men ännu en gång råder fullt inbördeskrig. Hela landet är svårt skadat av det långa inbördeskriget, och ett stort antal människor är på flykt. Många barn är svårt undernärda, och sjukdomar är ett stort problem.

Eftersom att det inte fanns någon stark regering i landet efter inbördeskriget så såg Grekland, Spanien, Sydkorea och Taiwan möjligheter att utnyttja Somalias vatten till fiske. Under ett och samma år kunde mer än 800 utländska trålare bedriva illegalt fiske utanför Somalia. I Bossaso, huvudstad i Puntland, som fortfarande tillhör Somalia men vill bli en egen stat, där många försörjde sig på fisket. Men när trålarna kom så blev det stora följder. Istället för att få runt 6ton fisk per dag som de fått förut, så fick de nu 300-400kg. Fisk var det stora leverbrödet till staden när jordbruket inte levererade. Omvandlingen började redan 1991 när fiskarna skulle stoppa jättetrålarna. De utländska besättningsmännen hällde skållhett vatten på fiskarna och deras kanoter. Deras nät skars sönder. Deras småbåtar förstördes. Därför beväpnade sig somalierna, och även motståndarna skaffade vapen. När de somaliska krigsherrarna insåg vad som fanns att tjäna på kapningarna övergick kampen om fisket till piratdåd. Det är krigsherrarna som tar hem den stora kosingen.

Många fartyg tar vägen via suezkanalen för det sparar mycket tid. Piraterna som redan var igång med kapningar såg chansen i att kapa viktiga fartyg som passerade kusten. Det är de här kapningarna som har fått världen att reagera. Så fort det är något som berör oss så känner vi oss hotade och vill hjälpa till. Hade vi upptäckt problemet med tjuvfisket vid Somalia direkt så hade vi kunnat hjälpa dem och vi hade inte haft detta problem idag. Men då visste vi inte att det skulle påverka oss och ingen brydde sig.

Piratproblemet är väldigt svårt att lösa. Svårigheten grundar sig i så många olika faktorer. Men det vi måste veta är att dessa personer inte har valt piratlivet själva. Det är det ända hoppet de här människorna kunde skaffa sig.

Genom att hjälpa andra kan du hjälpa dig själv.

Featured image

Pirater har i många år varit ett problem i vattnen utanför Somalia. Här står en pirat framför vraket av ett taiwanesiskt fartyg som kapades 2012. 
 
Sydsvenskan (2009) ”så blev somalias fiskare vår tids pirater” hämtad från http://www.sydsvenskan.se/varlden/sa-blev-somalias-fiskare-var-tids-pirater/ (2014-10-03)

Nationalencyklopedin (2014) ”Somalia” hämtad från http://www.ne.se/somalia (2014-10-03)

Landguiden (2014) ”modern historia” hämtad från http://www.landguiden.se/Lander/Afrika/Somalia/Modern-Historia (2014-10-03)

Categories: Somalia | Etiketter: | Lämna en kommentar

Hälsan i Somalia

Antal barn som dör före fem års ålder per 1000 levande födda i Somalia är 147st. Det gör Somalia till det 4:e mest drabbade landet i världen. Jämfört med Sverige som är det 4:e minst drabbade landet i världen och har en barndödlighet på 3st per 1000 levande födda.
Från 1990 till 2012 har barndödligheten minskats från 177 till 147. En faktor till varför det gick ner kan ha med bistånd att göra. Bistånd är pengar, donationer och lån. 2007 när barndödligheten gick nedåt fick Somalia ett kraftigt tillskjut av bistånd, vilket gjorde att landet fick bättre ekonomi och därmed fick människorna det bättre ställt.

Somalia hade år 2011 minst tillgång till rent vatten i hela världen (32%). Detta är en extremt liten siffra och garanterat en faktor till varför barndödligheten är hög. Barndödligheten p.g.a. diarrésjukdomar har varit väldigt stor. Men den har minskat med hjälp av renare vatten och ökad kunskap om vätskeersättning.

För att vi ska kunna lösa vattenproblemet så kommer det att behövas pengar, kunskap och utrustning. Det är inte bara viktigt att alla människor får tillgång till vatten, det är minst lika viktigt att de lär sig underhålla pumparna och annan utrustning. Människor får också själva tala om vad de behöver och sedan vara med och utforma arbetet. UNICEF har utbildat hälsoinformatörer som reser runt och informerar om hur man renar vatten, botar diarré och på andra sätt håller sig frisk.

Vi måste hjälpa till att bygga brunnar, pumpar och toaletter samt att utveckla billiga metoder för att samla regnvatten och rena det. Om de inte har utrustningen så behöver vi tillgodase med utrustning så som rörkryss och muttrar till pumpar och enorma vattencisterner för reningsverk. vi ska se till att allt fungerar, så att vattnet når ända fram till barnen.

Det råder informationsbrist i landet. Väldigt få går i skolan och det är där man lär sig om preventivmedel. Använder man sig inte av preventivmedel överförs könssjukdomar och man får många barn. Familjer som redan har det dåligt ställt får en till mun att mata. Antal födda barn per kvinna i Somalia är 6st, vilket är den näst högsta siffran i världen. Bara var tionde barn går i grundskolan 2010. Det råder brist på utbildade lärare och i många skolor saknas läroböcker. Vi ser en trend där utbildningen har drabbats hårt av ekonomiska skäl. Vi tror att utbildning är lösningen till dem flesta problem. Om vi hjälper dem via bidrag kan man bygga nya skolor. Skickar vi även ner människor som ger dem en inblick av problemet. Vi kan lära dem allt om hälsa och preventivmedel. Vi kan dela ut preventivmedel, så som kondomer, för att förhindra spridning av könssjukdomar. Det skulle kunna minska barndödligheten drastiskt, då man inte får lika många barn, för att föräldrarna kan ta bättre hand om de barn de har.

Kunskap är nyckeln till en lovande framtid.

indien-hq05-0491-ami-vitale_9c2431deb9b7f83b-c420x280

Så här ser en nyinstallerad vattenpump ut i Indien.

UNICEF/Ami Vitale (u.å) hämtad från http://unicef.se/fakta/vatten-och-sanitet (2014-09-19)

Unicef (2013) ”vatten och sanitet”. Hämtad från http://unicef.se/fakta/vatten-och-sanitet (2014-09-19)

Landguiden (2011 ) ”utbildning”. Hämtad från  https://www.landguiden.se/Lander/Afrika/Somalia/Utbildning (2014-09-19)

Globalis (2014) ”somalia”. Hämtad från http://www.globalis.se/Laender/Somalia/(show)/indicators (2014-09-19)

Globalis (2014) ”Antal barn som dör före fem års ålder per 1000 levande födda.”  Hämtad från http://www.globalis.se/Laender/Somalia/(show)/indicators/(indicator)/121 (2014-09-19)

Categories: Somalia | Etiketter: | Lämna en kommentar

Somalia

 

awsfimages

Somalia är ett land i östra Afrika, på den spetsiga udde som kallas Afrikas horn. Den norra kusten är bergig, men i övrigt består Somalia mest av slättland. Landet har 10,8 miljoner invånare.

Huvudstaden i Somalia heter Mogadishu, där bor det 1.6 miljoner människor.

I Somalia styrs politiken av klaner och krigsherrar. Klaner är stora släkter, och krigsherrar är lokala ledare som har egna soldater. Ända sedan 1978 har det pågått inbördeskrig mellan regeringen, klanerna, krigsherrarna och andra grupper. Men nu har man en tillfällig regering som består utav personer från olika grupper, klaner

 

Yta: 638 000 kvadratkilometer

Statsskick: republik

Statsöverhuvud: Hassan Sheikh Mohamud

Språk: somaliska

Myntenhet: 1 somalisk shilling = 100 cent

Categories: Somalia | Etiketter: | Lämna en kommentar

Blogga med WordPress.com.