Uppgifter

Uppgift: Indexjämförelse

I denna uppgift vill vi att ni söker ert lands siffror (så aktuella uppgifter som det går att hitta) när det gäller GDI, HDI och BNP/capita. Förklara siffrorna och gör en analys. Ett land skulle t.ex. kunna ha ett högt BNP men ett lågt HDI. Vad skulle ett sådant eventuellt förhållande kunna bero på? Använd Sverige som referens.

Välj lämpliga källor. Globalis kan vara en användbar utgångspunkt men det är inte säkert att det räcker till för att hitta allt nödvändigt grundmaterial. Källor ska redovisas sist i inlägget precis som i tidigare uppgifter.

Vi tänker att denna uppgift inte behöver vara lika krävande när det gäller faktainsamling. Vi bedömer dock att max 500 ord är lämpligt även på denna uppgift. Lämpliga bilder eller figurer kan gärna infogas. Glöm inte att källhänvisa även till dessa.

Kom ihåg att kategorisera inlägget med ert land.

Etiketten på inlägget ska vara: Index.

Välj en lämplig och tydlig titel på ert inlägg.

Annonser
Categories: Uppgifter | Etiketter: | Lämna en kommentar

Uppgift: Det historiska arvet

I denna uppgift vill vi att ni studerar ert lands historiska arv. Välj lämpliga källor, minst tre stycken. Källor ska redovisas sist i inlägget enligt gängse praxis. (se föregående uppgift)

Inlägget ska bestå av max 500 ord. Lämpliga bilder eller figurer kan gärna infogas. Glöm inte att källhänvisa även till dessa.

Ni ska beskriva landets historiska arv, dvs. det som ni bedömer som betydelsefulla historiska förhållanden/skeenden/brytpunkter. Reflektera över hur landets utvecklig idag påverkats av detta arv och vilka framtida utmaningar som kan kopplas därtill.

Kom ihåg att kategorisera inlägget med ert land.

Etiketten på inlägget ska vara: Historiskt arv.

Välj en lämplig och tydlig titel på ert inlägg.

European-Imperialism

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categories: Uppgifter | Etiketter: | Lämna en kommentar

Uppgift: Hälsa

I denna uppgift vill vi att ni hanterar och förhåller er till statistik. Er första källa ska vara Globalis.se. Utöver denna väljer ni andra lämpliga källor (minst en annan källa). Källor ska redovisas sist i inlägget enligt gängse praxis (se nedan).

Inlägget ska bestå av max 500 ord. Lämpliga bilder eller figurer kan gärna infogas i inläggen. Glöm inte att källhänvisa även till dessa.

Inlägget ska handla om utvecklingen av hälsoläget i ert land och kan med fördel koppas till demografin. Anlägg ett historiskt och nutida perspektiv. Reflektera också över landets framtida utveckling när det gäller hälsa. Om något i statistiken avviker från trenden/kurvan så ska detta kommenteras och förklaras.

Kom ihåg att kategorisera inlägget med ert land.

Etiketten på inlägget ska vara: Hälsa

Exempel på källhänvisningar

Artikel på hemsida: Globalis (2013) ”Bangladesh”. Hämtat från http://www.globalis.se/Laender/Bangladesh (2014-09-03)

Tidningsartikel: Bratt, Anna. ”WHO vill ha svensk hjälp i kamp mot Ebola”, Dagens Nyheter, 2014-09-03. Hämtat från http://www.dn.se/nyheter/varlden/who-vill-ha-svensk-hjalp-i-kamp-mot-ebola/ (2014-09-03)

Nationalencyklopedin: Nationalencyklopedin, sökord ”hälsa”. Hämtat från http://www.ne.se/lang/h%C3%A4lsa (2014-09-03)

Bok: Polman, Linda (2010). Kriskaravanen – vinnare och förlorare i biståndsindustrins spår. Stockholm: Leopard förlag.

Bild: Källhänvisning till en bild eller figur skrivs direkt under bilden. Se exempel med bilden längst ner i inlägget.


En HIV/AIDS patient liggande till sängs på ett sjukhus i Östtimor.
Källa: UN photo/Martine Perret (2008) Hämtat från https://www.flickr.com/photos/un_photo/4636517289/in/photostream/

 

Categories: Uppgifter | Etiketter: | Lämna en kommentar

Instruktioner: presentation av land

  1. Ni delas in i par.
  2. Välj ett LDC-land och meddela läraren (ej Bangladesh). Om landet redan är taget så får ni välja ett annat land.
  3. Ange en epostadress som loginuppgifter till bloggen kan skickas till. E-postadressen blir ert login. Ni väljer själva ett lösenord.
  4. När inbjudan till bloggen kommer behöver ni troligen skapa ett konto först. Välj ett användarnamn som tydligt visar vilka ni är (ex. AndreasochKarina)
  5. Första uppgiften är att publicera en artikel som presenterar ert land. Ni väljer själva ut relevant basfakta som ni bedömer kan vara relevant att känna till om landet. I inlägget bör ni även publicera en bild på landets flagga samt en karta som visar var landet ligger.

 

Följ nedanstående instruktioner (viktigt för att det ska bli enkelt att hitta på bloggen)

  • Inläggets titel: Presentation av X
  • Kategori: Skapa en kategori som är det samma som ert lands namn, ex. Somalia.
  • Etikett: Till varje frågeställning ges en etikett som ni ska använda. Etiketten på denna första uppgift är ”Presentationer” (utan citattecken)
  • Avsluta inlägget genom att skriva era namn. Då blir det enklare för alla att se vilka som har skrivit (se hur detta inlägg avslutas).

 

/Andreas och Karina

Categories: Uppgifter | Lämna en kommentar

Skapa en gratis webbplats eller blogg på WordPress.com.